Kurs

Våld i nära relationer och juridiken

Våld i nära relationer och juridiken

Om kursen

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har nyligen intensifierat arbetet och har presenterat ett särskilt åtgärdspaket i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Där till har det under 2021 tillkommit fler nya lagregleringar avseende bland annat barnfridsbrott och sekretessbrytande regler som får direkt inverkan på arbetet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården vad gäller att hantera våld i nära relationer.

Vårdgivare och den som bedriver socialtjänst ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Av denna anledning krävs samverkan mellan olika aktörer som kan komma i kontakt med den våldsutsatta.

Du som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda bör enligt Socialstyrelsens föreskrifter ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.

Kursen ger en gedigen genomgång av de nya lagregleringarna på området, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, handläggningsrutiner, dokumentation, sekretessfrågor samt reglering och hantering av skyddade personuppgifter, rättsintyg och process i domstol. Du ges även tillfälle att diskutera sakfrågor med övriga deltagare på kursen.

Programpunkter

 

 • Vad är våld i nära relation?
  - Definition, olika varianter och särskilt utsatta grupper
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer och övrig relevant lagstiftning
  - Genomgång av regelverket med särskilt fokus på ny lagstiftning på området
 • Handläggning och dokumentation
  - Att tänka på i arbetet med personer utsatta för våld i nära relation, vad som gäller för den våldsutsatta, förövaren och särskilt om barn
 • Samverkan mellan myndigheter
  - Olika myndighets ansvarsområde kring att hjälpa personer utsatta för våld i nära relation
 • Aktuella sekretessregler
  - Genomgång av relevanta sekretessregler och sekretess mellan myndigheter, vad gäller för den nya sekretessbrytande regleringen för socialtjänst och hälso- och sjukvården
 • Hantering av skyddade personuppgifter
  - Genomgång av olika typer av skyddade personuppgifter och hur de hanteras samt hur de förhåller sig till dokumentation och sekretess
Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd stacks 2950 kr exklusive moms. 

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Våld i nära relationer och juridiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd stacks 2950 kr exklusive moms. 

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Våld i nära relationer och juridiken

Tillfälle: den 8 mars 2022 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Våld i nära relationer och juridiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Våld i nära relationer och juridiken

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • Rådgivning inom sociala frågor

  Har du svårigheter med frågor om exempelvis ekonomiskt bistånd, LVU eller LSS? Låt våra jurister hjälpa till!
 • JP RättsfallsnetLSS

  Tjänsten bevakar samtliga domar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.