Kurs – Våld i nära relationer och juridiken

Våld i nära relationer och juridiken 16x9.jpgVåld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som drabbar både kvinnor och män, men där kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en del av regeringens jämställdhetspolitik och kopplad till jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Vårdgivare och den som bedriver socialtjänst ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Av denna anledning krävs samverkan mellan olika aktörer som kan komma i kontakt med den våldsutsatta.

Kursen ger  dig kunskaper om våld i nära relationer, socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta vuxna och barn och samverkan mellan myndigheter. Kursen utgår bl a från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, där våld i nära relationer avser våld och andra övergrepp av eller mot närstående. Handläggningsrutiner, dokumentation, sekretessfrågor samt reglering och hantering av skyddade personuppgifter, rättsintyg och process i domstol går vi också igenom. 

Du som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda bör enligt Socialstyrelsens föreskrifter ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.

Kursledare

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Programpunkter

 • Vad är våld i nära relation?
  - Definition, olika varianter och särskilt utsatta grupper
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
  - Genomgång av regelverket
 • Handläggning och dokumentation
  - Att tänka på i arbetet med personer utsatta för våld i nära relation
 • Samverkan mellan myndigheter
  - Olika myndighets ansvarsområde kring att hjälpa personer utsatta för våld i nära relation
 • Aktuella sekretessregler
  - Genomgång av relevanta sekretessregler och sekretess mellan myndigheter
 • Hantering av skyddade personuppgifter
  - Genomgång av olika typer av skyddade personuppgifter och hur de hanteras