Kurs

Våld i nära relationer och juridiken

Våld i nära relationer och juridiken

Om kursen

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har nyligen intensifierat arbetet och har presenterat ett särskilt åtgärdspaket i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Där till har det under 2021 tillkommit fler nya lagregleringar avseende bland annat barnfridsbrott och sekretessbrytande regler som får direkt inverkan på arbetet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården vad gäller att hantera våld i nära relationer.

Vårdgivare och den som bedriver socialtjänst ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Av denna anledning krävs samverkan mellan olika aktörer som kan komma i kontakt med den våldsutsatta.

Du som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda bör enligt Socialstyrelsens föreskrifter ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.

Kursen ger en gedigen genomgång av de nya lagregleringarna på området, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, handläggningsrutiner, dokumentation, sekretessfrågor samt reglering och hantering av skyddade personuppgifter, rättsintyg och process i domstol. Du ges även tillfälle att diskutera sakfrågor med övriga deltagare på kursen.

Programpunkter

 

 • Vad är våld i nära relation?
  - Definition, olika varianter och särskilt utsatta grupper
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer och övrig relevant lagstiftning
  - Genomgång av regelverket med särskilt fokus på ny lagstiftning på området
 • Handläggning och dokumentation
  - Att tänka på i arbetet med personer utsatta för våld i nära relation, vad som gäller för den våldsutsatta, förövaren och särskilt om barn
 • Samverkan mellan myndigheter
  - Olika myndighets ansvarsområde kring att hjälpa personer utsatta för våld i nära relation
 • Aktuella sekretessregler
  - Genomgång av relevanta sekretessregler och sekretess mellan myndigheter, vad gäller för den nya sekretessbrytande regleringen för socialtjänst och hälso- och sjukvården
 • Hantering av skyddade personuppgifter
  - Genomgång av olika typer av skyddade personuppgifter och hur de hanteras samt hur de förhåller sig till dokumentation och sekretess

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Våld i nära relationer och juridiken

Tillfälle: den 23 januari 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Våld i nära relationer och juridiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Våld i nära relationer och juridiken

Tillfälle: den 27 augusti 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Våld i nära relationer och juridiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023