Kurs

Avtalsuppföljning vid offentlig upphandling

Avtalsuppföljning vid offentlig upphandling

Om kursen

Alla som jobbar med offentlig upphandling är helt på det klara med betydelsen av tydliga och väl genomarbetade kravspecifikationer. Men vad händer sen? Hur vet man att den vinnande leverantören faktiskt har gjort det man kommit överens om? Svaret är förstås uppföljning. För att veta om avtalsvillkoren uppfyllts, och att betalning därmed ska utgå i den avtalade omfattningen, måste man kontrollera det som faktiskt skett. I praktiken har det visat sig svårt att följa upp och utvärdera upphandlade kontrakt.

Som en del av avtalsuppföljningen är det naturligt att titta närmare på reglerna för ändring av avtal och vilka möjligheter upphandlande myndigheter och leverantörer har att förändra avtalets innehåll. Det har visat sig särskilt relevant i dessa turbulenta tider.

Under denna kurs går vi igenom hur man säkerställer att upphandlade kontrakt faktiskt efterlevs. Här får du handfasta råd av våra erfarna föreläsare som har lång erfarenhet av avtalsrätt i allmänhet och offentlig upphandling i synnerhet. Kursen ger dig en övergripande bild av lagkrav och metod såväl som praktiska exempel. En viktig slutsats av utbildningen kan vi presentera redan nu: en noggrann uppföljning av upphandlade avtal sparar pengar och ger dig som beställare möjlighet till kontroll och efterlevnad.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med upphandling och avtal inom den offentliga sektorn. Du kanske är upphandlingsansvarig, inköpare eller avtalsansvarig. Till kursen krävs det inga fördjupade förkunskaper i upphandling eller avtalsrätt, men det är bra med en grundläggande förståelse.

Programpunkter

 • Vad behöver jag veta om upprättandet och ingåendet av ett offentligt upphandlat avtal?
 • Hur kan ett avtal utformas för att vara lätt att hantera och följa upp?
 • Hur kontrollerar man att de varor och tjänster som handlats upp stämmer överens med vad man kravställt, avtalat om, beställt och betalat för?
 • Ändringar av upphandlade avtal och hur det påverkar avtalsutformningen
 • Fördelarna med att planera avtalsuppföljning redan i samband med upphandlingen
 • Risker med avsaknad av avtalsuppföljning (avtalsmässigt och upphandlingsrättsligt)
 • Hur och varför utbildar man organisationen på avtalet?
 • Utbildningen ger deltagarna verktyg för att omsätta föreläsningen i praktiken och exempel på avtalsklausuler, till exempel avseende immateriella rättigheter, och hur dessa kan följas upp.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Maria Lidbom

Kursledare

Maria Lidbom Advokat

Advokat Maria Lidbom är partner på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Hon har arbetat som affärsjurist med inriktning på offentliga affärer och offentlig upphandling i femton år i olika roller som advokat, bolagsjurist och som regionjurist i Region Skåne. Håller utbildning inom offentlig upphandling för JP Utbildning.

Klas Eklund

Kursledare

Klas Eklund Advokat

Klas har lång erfarenhet av att bistå både offentliga aktörer och privata företag ifråga om kommersiella avtal innefattande produkt- och tjänsteavtal, inköpsavtal och andra centrala avtal. Han har en god förståelse för verksamheters behov och med sin breda erfarenhet av förhandlingar av kommersiella avtal arbetar han ofta med att ta fram mallavtal och utbilda klienters sälj- och inköpsfunktioner. Håller utbildning inom offentlig upphandling för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3690 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Avtalsuppföljning vid offentlig upphandling

Tillfälle: den 14 maj 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Avtalsuppföljning vid offentlig upphandling

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-14:00 Livesänd Antal platser stacks 4850 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Avtalsuppföljning vid offentlig upphandling

Tillfälle: den 7 november 2024 09:00-14:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Avtalsuppföljning vid offentlig upphandling

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023