Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Den svenska ellagstiftningen

Den svenska ellagstiftningen

Om kursen

Elen är livsviktig för dagens Sverige. Det är få saker vi kan göra i dag utan den elektriska kraften. Den svenska ellagstiftningen är ett komplext rättsligt ämne som är uppmärksammat i både media och rättsprocesser.

Hanteringen av el regleras närmare i ellagen (1997:857), men även flera andra förordningar och rättsakter är relevanta. Miljörättens rättsliga huvudakt – miljöbalken (1998:808) är exempelvis även den mycket central i elfrågorna. Både nationell rätt och EU-rätt är också av betydelse för elområdet.

Denna halvdagskurs innehåller en rättslig genomgång av ellagstiftningen i Sverige. Vi kommer utförligt att gå igenom hur elen regleras samt vad dessa regler innebär i teori och praktik. Kursen innehåller även en genomgång av rättspraxis som rör ellagstiftningen, exempelvis tittar vi närmare på hur en nätkoncession upprättas och vilka rättsliga hinder som kan uppstå i och med det. Målet med kursen är att du som deltagare efter avslutad kurs ska känna till hur elen regleras rättsligt i Sverige samt vilka intresseavvägningar som kan uppstå. Du ska alltså kunna känna dig trygg i vetskapen om hur och varför elen regleras och bevakas.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som är jurist, advokat, miljökonsult, handläggare eller beslutsfattare. Den är användbar för både offentlig och privat sektor. Kursen passar alltså både dig som exempelvis jobbar vid en myndighet, såsom Energimarknadsinspektionen, och dig som är aktiv i ett företag med behov av mer kunskap om ellagstiftningen. Notera att kursen har en juridisk inriktning, men den passar även icke-jurister som har ett intresse för miljöfrågor.

Programpunkter

  1. Hur är den svenska hanteringen av el uppbyggd?

  2. Regleringen av ellagen

  3. Etablering och konflikter

  4. Övningar och diskussioner
    - Case-övningar med tillhörande diskussioner för att fånga upp utbildningens kontenta
    - Vad är ellagstiftningens framtid i Sverige?

Utrymme för frågor och funderingar

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

John Woivalin

Kursledare

John Woivalin Biträdande jurist, Alrutz’ Advokatbyrå AB

John Woivalin arbetar som biträdande jurist på Alrutz’ Advokatbyrå och har tidigare erfarenhet som juridisk rådgivare inom miljörätt på JP Infonet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd

Kurs: Den svenska ellagstiftningen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Dagvattenjuridik
Avfallslagstiftningen

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024