Kurs - Drönarjuridiken i praktiken - en grundkurs

Dronarjuridik_16x9.jpgDrönare får användningsområden i allt fler branscher, allt från bröllopsfoto till byggnadsinspektioner. Det finns idag drönare av hög kvalitet till låg kostnad och som är väldigt enkla att använda. Eftersom det är så enkelt finns det även en hel del risker och ingen vill vara den som stänger en flygplats av misstag eller orsakar en olycka. Därför är det viktigt att känna till och följa flygsäkerhetsreglerna. Dessutom finns det en del andra regler att ha koll på.

Under kursen ger dig vår expert på drönarjuridik en genomgång av gällande regelverk för drönaroperationer och du får också en inblick i vad som kommer att krävas enligt kommande regelverk. Dessutom behandlas översiktligt vad som gäller enligt GDPR, kamerabevakningslagen och lagen om spridning av geografisk information.

Du kommer bland annat att lära dig om var du får flyga och vilken information du måste ha inför varje flygning. Reglerna för var du får flyga får en stark koppling till flygsäkerhet och hur drönaren är en del av ett större luftfartssystem. Du får då en större förståelse för varför reglerna finns och hur du kan göra bra säkerhetsbedömningar.

Det kommande EU-gemensamma regelverket för drönare behandlas med fokus på vilka förberedelser som kan göras idag utifrån vad som är känt om innehållet.

Kursen lämpar sig för dig som i sin yrkesroll använder eller kommer att använda drönare och vill få en grundkunskap om vilka regler som finns att förhålla sig till. Den passar även dig som ansvarar för drönarverksamhet eller av andra orsaker har behov av att känna till grunderna i regelverket kring drönare, exempelvis i rollen som informatör.

Föreläsare är Joel Sköld som är jurist och affärsutvecklare hos JP Infonet i Karlstad. Joel utbildar drönarförare och har en bakgrund som pilot.

Det här är en av våra kurser inom offentlig förvaltning.

Kursledare

Joel Sköld

Affärsutvecklare, jurist

Med sin juridiska kompetens och pilotbakgrund sätter Joel drönarjuridiken i ett praktiskt sammanhang där flygsäkerhet och riskhantering står i fokus. Joel jobbar också mycket med dataskyddsfrågor som därför också får sin naturliga plats i utbildningen.

Programpunkter för utbildningen

  • Luftfartsregler – var får du flyga och på vilket sätt?
  • Krav på operatören, piloten och drönaren
  • Vad händer om det går fel – ansvar
  • Vilka krav ställs på drönaroperatörer enligt GDPR och kamerabevakningslagen?
  • Hur fungerar spridningstillstånd?
  • Kommer du att kunna använda gamla drönare och andra frågor kring kommande EASA-regelverk
  • Vilka förberedelser kan du göra inför nya reglerna?
  • Hur skapar du god flygsäkerhet?
  • Dokumentation av regelefterlevnad

Kontakt

Har du frågor om kursen Drönarjuridiken i praktiken - en grundkurs - eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000

Så tycker våra kunder

"Intensiv kurs som alla som flyger drönare borde gå - även privatpersoner"

Viktoria Hjärtenfalk, Kommunikatör och drönaroperatör - Blaven Skyetech AB