Kurs – Juridik för dig som tjänsteperson i offentlig sektor

Juridik för dig som tjänsteperson i offentlig sektor.pngSom tjänsteperson i offentlig sektor har du ett ökat ansvar att göra rätt. Den här kursen ger dig en överblick över gällande lagar och många praktiska exempel från tjänstepersonens vardag. Vilka särskilda krav ställs på dig?

Du får inblick i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen samt förvaltningslagen och kommunallagen. Vad är en allmän handling? Vad innebär offentlighetsprincipen? Legalitetsprincipen? Vad är den praktiska innebörden av likabehandlings-​, objektivitets-​ och saklighetsprincipen? 

Du kommer att få lära dig om förbuden att ge och ta emot mutor, att diskriminera och att inneha förtroendeskadliga bisysslor samt om vikten av att skilja privatpersonen från tjänstepersonen.

Kursen lämpar sig för alla som är tjänstepersoner i offentlig sektor, både för dig som har arbetat länge och som vill uppdatera dina kunskaper mot bakgrund av ny lagstiftning och för dig som påbörjar en anställning och behöver dessa kunskaper för att inte göra fel, utan istället både stå stadigt som tjänsteperson och vara ett stöd för medborgarna i kontakt med myndigheten.

Kursledare

Natalie Glotz Stade

Förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Natalie Glotz Stade arbetar som stadsjurist i Malmö stad sedan 2008 där hon bland annat ger rådgivning och utbildning till de kommunala förvaltningarna, tjänstemännen och förtroendevalda. Hos JP Infonet håller Natalie kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

  • Regeringsformens legalitetsprincip samt likabehandlings-​, objektivitets-​ och saklighetsprinciperna
  • Förvaltningslagens och kommunallagens jävsbestämmelser och regelverket kring förtroendeskadliga bisysslor
  • Förbudet mot givande och tagande av muta; Privat och tjänst – att kunna hålla isär sina roller
  • Förbudet att diskriminera
  • Slutligen: vad kan hända när det blir fel – sanktioner