Kurs – Förverkliga Barnkonventionen som lag i socialtjänsten

Forverkliga_barnkonventionen_i_socialtjansten_16x9.jpgUnder kursen Förverkliga Barnkonventionen i socialtjänsten behandlar vi de steg som är nödvändiga för en rättighetsbaserad socialtjänst, där ledningsstrukturer, nulägesanalys och handlingsplan om hur barnkonventionen ska implementeras i verksamheten ser ut.

Kursledaren är författare till boken Implementering av barnkonventionen som ingår i kurspriset. Den blandar teori med det praktiska arbetet och innehåller mallar och checklistor att använda i implementeringsarbetet.

Kursen riktar sig till personer inom socialtjänsten med lednings- och/eller utvecklingsansvar.

Målet med kursen är att deltagarna får strategiskt, organisatoriskt och praktiskt användbar kunskap om vad det innebär att implementera Barnkonventionen i socialtjänsten.

Kursledare

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist på SKR med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. 

Programpunkter för utbildningen

 • Barnkonventionens bakgrund och ställning från och med 2020-01-01
 • Barnkonventionen i förhållande till lagstiftningen inom socialtjänsten
 • Arbetssätt som tillämpas vid utredningar
 • Innebörder i barnkonventionens barnsyn i socialt arbete
 • Mål med en rättighetsbaserad socialtjänst

Målen med en rättighetsbaserad socialtjänst är:

 • Barnkonventionen genomsyrar verksamhetens mål, riktlinjer, rutiner, värderingar och praktiska arbete, där barn berörs direkt eller indirekt.
 • Personal har kunskap om barnkonventionens bakgrund och innehåll.
 • Personal har förståelse för och kan tillämpa innebörden i barnkonventionens barnsyn.
 • Vuxna och barn som möter socialtjänsten får information om barnets rättigheter och verksamhetens tillämpning av barnkonventionen samt att det är det vuxnas skyldighet att gemensamt tillgodose barnets rättigheter.
 • Utredningar och insatser har ett barnrättsperspektiv och adekvata prövningar genomförs av barnets bästa med
  utgångspunkt i vetenskap, beprövad erfarenhet och barnets egna åsikter och delaktighet tillgodoses.
 • Verksamheten stärker och utvecklar sin samverkan med andra aktörer med syftet att tillgodose barnets rättigheter.

 I kursen varvas teori med praktiska exempel och gemensamma diskussioner.