Kurs – Kommersiell fastighetsbeskattning i praktiken

Fastigheter i Sverige är ofta, på ett elelr annat sätt investeringsobjekt. Som skatteobjekt har fastigheterna också nyttjats sedan urminnes tider och fastighetsbeskattningens efter kan bli stora. De olika skatter som kan belasta en fastighet är bl.a. moms, stämpelskatt, inkomstskatt och beskattning vid försäljning. 

För den fastighetens indelning i närings- eller privatbostadsfastighet är grunden för förvaltning, drift och även för hur avyttring kan och bör ske. Det uppstår ofta avgränsningsproblem mellan typen av fastighet samt  även inom byggnadsrörelse och vid handel av fastigheter. 

Fastighetsägaren eller rådmanen måste ha kunskap om regelverket runt de olika skatterna för att på ett säkert sätt kunna ge rätt råd i rätt situation. Det krävs en helhetssyn för att förstå de olika skattekonsekvenser som kan bli fallet vid olika situationer och framförallt vid olika typer av transaktioner. 

Kursen Kommersiell fastighetsbeskattning i praktiken ger en bred, och i vissa delar fördjupad, genomgång av de olika skatter som på ett eller annat sätt belastar eller kan komma att belasta en fastighet och/eller deras ägare.

Kursen vänder sig till advokater, fastighets- och bolagsjurister samt till andra som kommer i kontakt med skattefrågor kring kommersiella fastigheter. 

Kursledare

Jan Kleerup

Skattejurist hos Erlegal Advokatbyrå

Föreläsare är Senior Advisor Jan Kleerup, Svalner Skatt & Transation. Jan har mångårig erfarenhet inom skafferådgivning och har bland annat varit skatte chef och partner på Ernst & young. Han är en flitigt anlitad föreläsare samt har även skrivit böcker och publicerat artiklar inom mervärdeskatteområdet. Jan skriver för JP Momsnet och håller utbildning inom fastighetsrätt.

Peter Nilsson

Jur dr. skattespecialist

Föreläsare Jur dr. Skattespecialist Peter Nilsson, LRF konsult. Peter är skattejurist inom LRF-koncernen och även verksam som lärare och forskare vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt.

Programpunkter för utbildningen

 • Löpande beskattning och inkomstskatt
  - Koncernbeskattning – underpris överlåtelse, koncernbidrag
  - Avskrivningsregler – byggnad, byggnadsinventarier, mark, markinventarier, markanläggning
  - Aktuella rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket och lagstiftning
  - Pågående lagstiftningsärenden och paketering av fastigheter

 • Löpande beskattning – mervärdesskatt
  - Frivillig skyldighet för skatteförutsättningarför moms på hyror – uthyrning till företag, kommuner och landsting
  - Uppförandeskede, avdragsrätt för ingående moms, jämkningsregler
  - Obligatorisk skattskyldighet – parkeringsverksamhet, byggverksamhet, idrottslokaler
  - Övriga frågor runt moms – tjänster inom en fastighetskoncern, vidarefakturering/utlägg, omvänd byggmoms, fastighetsskötsel, moms i exploateringsavtal. Aktuella rättsfall, ställningstaganden från skatteverket och lagstiftning

 • Fastighetstransaktioner och investeringar
  - Förvärv av fastighet – fördelning av avskrivningsunderlag, jämkningshandling, övertagande av momsplikt, mäklar-och advokatkostnader
  - Förvärv av fastighetsbolag – viktiga aspekter vid due diligence, införlivande i befintlig koncern, jämkningsskyldighet, mäklar- och advokatkostnader
  - Försäljning av fastighet – olika ägandeformer, avdragsrätt för kapitalförlust, jämkningsregler
  - Försäljning av fastighetsbolag – olika ägandeformer, fastighetsaktiebolag, fastighetshandels-/kommanditbolag, paketering, handel med fastigheter

 • Stämpelskatt
  - Stämpelskattepliktiga fång – köp, byte, tillskott, gåva
  - Stämpelskattefria fång – fastighetsbildning, fusion, gåva
  - Skattesats och skattens beräkning – transportköp och uppskov

 • Aktuella rättsfall och lagstiftning