Kurs – Lojalitet och konkurrens under och efter anställning

Lojalitet_och_konkurrens_under_och_efter_anstallning_16x9.jpgKursen inleds med en genomgång av arbetsgivarens företagsledningsrätt. Därefter behandlar vi konkurrensklausuler i anställningsavtal, kollektivavtalsregler, sekretessklausuler och kundskyddsklausuler i anställningsavtal. Företagshemlighetslagen behandlas inklusive arbetsdomstolens praxis på området.

Yttrandefrihet och dess gränser i arbetslivet skiljer sig mellan offentlig och privat sektor. Vad får man säga och inte säga under ett anställningsförhållande? Och hur? Sociala medier och visselblåsarproblematiken har blivit allt mer aktuellt och vi bearbetar givetvis dessa frågor ingående.

De särregler som finns på det offentliga området kommer löpande att kommenteras. Deltagaren har möjlighet att sända in allmänna frågeställningar i förväg inför kursens genomförande.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom företag eller annan organisation och är i behov av ökad kunskap inom området. Det kan vara i rollen som personalchef, annan personalfunktionär, advokat, biträdande jurist, facklig företrädare, ombudsman med flera.

Kursledare

Anders Elmer

Advokat, EmpLaw Advokater AB

Anders Elmer är en av Sveriges mest anlitade arbetsrättsadvokater med 35 års erfarenhet inom såväl kollektiv som individuell arbetsrätt. Han håller utbildning inom arbetsrätt.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Arbetsgivarens företagsledningsrätt och arbetstagarens lojalitetsplikt, Arbetsdomstolens praxis
 • Vad kan man säga och inte säga:
  - Yttrandefrihet i arbetslivet
  - Sociala medier
  - Lagen om särskilt skydd mot repressalier, visselblåsare
  - Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, friskolor
  - Arbets- och EU-domstolens praxis

 • Konkurrensklausuler, sekretessklausuler och kundskyddsklausuler:
  - I anställningsavtal
  - I kollektivavtal
  - Arbetsdomstolens praxis
 • Nya lagen (2018) om företagshemligheter
 • Konflikthantering
 • Skadeståndsfrågor