Kurskalender

Välkommen till vår kurskalender! Här hittar du kurser och nyhetsdagar inom bland annat socialrätt, skoljuridik, miljö- och fastighetsrätt och allmän förvaltningsrätt. Kurserna är mellan en halv och två dagar långa och de behandlar aktuella ämnen genom ny lagstiftning, ändringar i praxis och liknande.

juni 2018

m t o t f l s
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Sök bland alla våra kurser

 • Kursen riktar sig till dig som arbetar som personuppgiftsombud, IT-chef eller jurist, m.fl. inom kommun.  Den behandlar kommunens ansvar för personuppgifter i allmänhet och vilken påverkan dataskyddsförordningens införande har på skyldigheterna.

  Stockholm Föreläsare: Sören Öman
 • Kursen ger dig praktiskt användbara grundläggande kunskap om de viktiga regler som gäller för inspektörer i kommunal verksamhet särskilt med inriktning på ärendehandläggningen.

  Stockholm Föreläsare: Christer Hjert
 • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning. Viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

  Stockholm Föreläsare: Malen Wallén
 • Kursen innehåller en gedigen och praktiskt orienterad genomgång av de viktigaste och mest väsentliga delarna av den nya kommunallagen med särskilt fokus på det som en kommun eller ett landsting får och inte får göra. 

  Stockholm Föreläsare: Patrik Kastberg
 • Kurs - Kommunen och juridiken
  Allmän förvaltningsrätt

  Kursen behandlar kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations- och jävsreglerna. Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper om de regler som styr kommunens verksamhet och konsekvenser när regler inte efterlevs. 

  Stockholm Föreläsare: Christer Hjert
 • Kursen ger dig grundläggande och praktiskt användbara kunskaper om de centrala juridiska regler som är tillämpliga i den kommunala inspektionsverksamheten.

  Stockholm Föreläsare: Christer Hjert
 • Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar, vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågorna om sekretess.

  Stockholm Föreläsare: Malen Wallén
 • Kurs - Diarieföring och arkivering
  Allmän förvaltningsrätt

  Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna halvdagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

  Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Malen Wallén
 • Kurs - Utbildning för nämndsekreterare
  Allmän förvaltningsrätt

  Under denna tvådagarskurs får du som arbetar som nämndsekreterare en gedigen, praktiskt hållen introduktion och i vissa delar en fördjupning, inom den juridik och de regelverk som styr ditt arbete.  

  Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Natalie Glotz Stade
 • Kurs - Kommunala aktiebolag
  Allmän förvaltningsrätt

  Kursen innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan allmän förvaltningsrätt och civilrätten. Innehållet riktar sig till tjänstemän och jurister i kommuner och bolag samt advokater m.fl.

  Stockholm Föreläsare: Patrik Kastberg
 • I denna kurs får ni av vår expert i offentlig rätt stadsjuristen Natalie Glotz Stade en grundlig genomgång av den nya lagen mot bakgrund av nuvarande regelverk. Tillämpningen åskådliggörs med många praktiska exempel från tjänstepersonernas vardag.

  Föreläsare: Natalie Glotz Stade
 • Denna kurs ger dig som är nyligen anställd inom en kommun en grundläggande och nödvändig grund om den juridik som styr kommunens arbete och åtaganden. Vi bearbetar kommunallag, offentlighetsprincipen, avtalsrätt och upphandlingsjuridik i relevanta delar.

  Föreläsare: Anders Vedin
 • Kommunala bolag lever i gränslandet mellan aktiebolagsrätten och den offentliga rätten. Bolagen omfattas av offentlighetsprincipen men kunskaperna om reglerna är ofta bristfälliga. Såväl reglerna för allmänna handlingar som offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om sekretess gäller för kommunala bolag och kunskapen om bestämmelserna måste därför finnas inom alla kommunala bolag.

  Föreläsare: Christer Hjert
 • Den snabba tekniska utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik ställer nya krav på alla företag och organisationer. Nya kommunikationskanaler ger helt nya möjligheter att nå sin målgrupp men medför också juridiska utmaningar som måste hanteras. Att inte säkerställa kommunikationen juridiskt utsätter företaget eller organisationen för kostsamma legala risker – något som ofta inte beaktas innan det är för sent. 

 • Kurs - Förvaltningsprocessen i praktiken
  Allmän förvaltningsrätt

  Under kursen går vi igenom det regelverk som styr den förvaltningsrättsliga processen och fördjupar oss i de mest centrala frågorna på området. Kursen passar bolagsjurister och jurister inom offentlig verksamhet samt advokater och biträdande jurister m.fl. 

  Föreläsare: Malen Wallén