Kurs

GDPR och patientdatalagen inom vården

GDPR och patientdatalagen inom vården

Om kursen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i flera avgöranden de senaste åren gett sanktioner på höga belopp till aktörer inom vården som inte har följt regelverket kring likabehandling av personuppgifter. Detta belyser vikten av att personal inom vården har god kunskap om relevanta regelverk, för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och i förlängningen undvika sanktioner från myndigheten.

Denna kurs behandlar hur information om patienter, men även andra kategorier av personer, ska och får hanteras inom vården. Det innefattar bland annat frågor om hur informationen ska skyddas mot obehöriga, informationssäkerhetsfrågor samt hur man inom en vårdgivarverksamhet, eller mellan vårdgivare, får dela patientinformation. Även reglerna om tystnadsplikt i vården kommer att behandlas.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med juridiska frågor inom vården. Du kan vara jurist eller ha en annan roll som kräver att du känner till regelverket, till exempel verksamhetschef. Då en stor del av kursen rör IT-säkerhet, informationssäkerhet och det juridiska regelverket är kursen också lämplig för dig som arbetar med IT, IT-säkerhet samt som systemleverantör till vården.

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper och du som deltagare kan förvänta dig att få grundläggande förståelse för reglerna samt viktiga verktyg för att klara av dina arbetsuppgifter.

Programpunkter

 • Genomgång av regelverket GDPR
 • Genomgång av regelverket om tystnadsplikter, sekretess, för privat vård i patientsäkerhetslagen och för offentlig vård i offentlighets- och sekretesslagen
 • Genomgång av Socialstyrelsens föreskrifter rörande informationssäkerhet
 • Regelverket i lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation om sammanhållen journalföring
 • Standarder som avser informationshantering inom vården, till exempel ISO 27000-serien
 • Rapportering av personuppgiftsincidenter enligt GDPR och enligt NIS-direktivet

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Karl-Fredrik Björklund

Kursledare

Karl-Fredrik Björklund Advokat och partner, Hellström Advokatbyrå KB

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 5990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: GDPR och patientdatalagen inom vården

Tillfälle: den 6 mars 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: GDPR och patientdatalagen inom vården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 6490 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: GDPR och patientdatalagen inom vården

Tillfälle: den 6 mars 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: GDPR och patientdatalagen inom vården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 5990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: GDPR och patientdatalagen inom vården

Tillfälle: den 30 maj 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: GDPR och patientdatalagen inom vården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 6490 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: GDPR och patientdatalagen inom vården

Tillfälle: den 30 maj 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: GDPR och patientdatalagen inom vården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023