Kurser inom juridik

Vi ses på internet!

Att gå på kurs på webben har denna virusvår visat sig fungera fint. Vi har haft hundratals kursdeltagare som från soffor och köksbord lärt sig mer juridik och av utvärderingarna att döma har våra duktiga föreläsare levererat också i det digitala formatet. Inte minst har det visat sig att den så viktiga möjligheten att ställa frågor under våra utbildningar fungerat över förväntan. 

I vår kurskalender har vi nu bullat upp för en kurshöst som också den i huvudsak kommer att äga rum på webben. För behovet av kunniga människor som varje dag fattar välgrundade och lagenliga beslut är ju detsamma, virus eller inte. Så när en förhoppningsvis solig och vilsam sommar närmar sig sitt slut – vilken juridik måste du lära dig då? Välkommen till våra kurser inom juridik!

september 2020

m t o t f l s
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Sök bland alla våra kurser

 • Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

  Online 1-dagskurs Kursledare: Janna Sundberg
 • Få all juridisk kunskap du behöver i rollen som nämndsekreterare. Fantastiska Natalie Glotz Stade vägleder dig i regelverket under denna tvådagarskurs.

  Online 2-dagarskurs Kursledare: Natalie Glotz
 • Under denna kurs går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal samt vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal. Vi tar ett samlat grepp på den vattenrättsliga lagstiftningen och belyser befintliga regler, men fokuserar särskilt på det nya regelsystemet.

  Online 1-dagskurs Kursledare: Tomas Vesterlin
 • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

  Online 1-dagskurs Kursledare: Susanne Strand, Jessica Deinoff
 • Kursen innehåller en genomgång av de regler i Plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal med mera med kopplingar till miljöbalken. Reglerna om miljöbedömningar i miljöbalken som trädde i kraft 1/1 2018 är inkluderade i kursen som även tar upp den nya regleringen av MKN.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Pia Pehrson
 • Kurs – Diarieföring och arkivering
  Offentlig förvaltning

  Lär dig mer om denna viktiga funktion inom all offentlig verksamhet. Att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Olle Ebbinghaus
 • Kursen innehåller en grundläggande genomgång av PBL med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed. Viss fördjupning sker inom de mest aktuella frågeställningarna.

  Online 1-dagskurs Kursledare: Johannes Holmgren
 • Fördjupa dig i de komplicerade juridiska regleringarna som gäller dagvatten. Vi ger dig en bred genomgång med de viktigaste frågorna.

  Online 1-dagskurs Kursledare: Stefan Rubenson
 • Kurs – Kommunal avtalssamverkan
  Offentlig förvaltning

  En gedigen och praktiskt orienterad kurs om de olika former som finns för kommunalt samarbete inklusive de ramar och gränser som finns för samverkan.

  Kursledare: Patrik Kastberg
 • Kurs – Kommunala aktiebolag
  Offentlig förvaltning

  Fördjupa dig i kommunala aktiebolag i gränslandet mellan allmän förvaltningsrätt och civilrätten. Praktisk kunskap för både tjänstemän och jurister.

  Kursledare: Patrik Kastberg
 • Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. Jurist Malen Wallén guidar dig under en heldag.

  Kursledare: Malen Wallén
 • Under den här utbildningen går vi igenom regelverket för vuxenutbildning med fokus på olika frågor som kan uppstå i den praktiska verksamheten.

  Kursledare: Mikael Hellstadius