Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Skolans ansvar vid omfattande frånvaro

Här reder vi ut hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka åtgärder som skolan bör vidta.

4 jun 2019

Mer matematik och idrott i grundskolan

Från höstterminen 2019 får eleverna ytterligare 105 timmar undervisningstid i matematik och ytterligare 100 timmar i idrott.

27 maj 2019

JO: Skola hade rätt att förbjuda #Metoo-banderoll på studentflak

På banderollen fanns texten ”#Metoo för kvinnor som försökt ligga sig till framgång men misslyckats”.

22 maj 2019

Lärare oense om betyg – elev blev felaktigt godkänd

Skolinspektionen förelägger nu kommunen att ändra tillbaka betyget till godkänt.

16 maj 2019

Förstärkt stöd till elever i svenska och matematik

Nu förstärks bestämmelserna om extra anpassningar och särskilt stöd för elever i de tidiga årskurserna inom områdena svenska och matematik.

14 maj 2019

Nu ska anpassad timplan anges i betygsdokumentet

Från och med den 15 maj 2019 gäller nya regler – läs mer här!

7 maj 2019

Vem sätter betyg när elev byter skola under terminen?

Vår jurist svarar på frågan!

7 maj 2019

Krav på mentor i gymnasieskolan

Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha en mentor.

7 maj 2019

Nya krav på ägare och ledning i fristående skolverksamhet

JP Infonets skoljuridiska expert Mikael Hellstadius reder ut fördelar med och frågetecken kring den nya regleringen.

25 apr 2019

Nu införs legitimation för kuratorer

Den 1 juli 2019 införs nya regler om att kuratorer i hälso- och sjukvården ska få en legitimerad yrkestitel.

25 apr 2019

”Att arbeta i skolan är att arbeta i en ständigt föränderlig värld”

Läs intervjun med skolchef Joakim Gestberg här!

12 apr 2019

Regeringen satsar 475 miljoner på fler lärarassistenter

Syftet är att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisningen.

10 apr 2019

Skolan måste bli bättre på att ta hand om elever som flytt

Elever med erfarenhet av flykt har blivit fler i den svenska skolan vilket lett till att arbetsbördan för skolpersonalen ökar.

9 apr 2019

1 av 10 elever i årskurs 9 känner sig inte trygg i skolan

Enkäten visar att den upplevda tryggheten i skolan och ordningen i klassrummet har försämrats sedan 2013.

9 apr 2019

Lärare som filmat elev får varning

Det har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slagit fast i en dom.

22 mar 2019

Fler skolor hade allvarliga brister under 2018

Läs mer om Skolinspektionens årsrapport här.

19 mar 2019

SKL: Öppna förskolor är ett viktigt verktyg i integrationsarbetet

Öppna förskolor är en viktig mötesplats och har en stor potential att nå utrikes födda kvinnor med integrationsinsatser.

14 mar 2019

Utrustningen du behöver för en kurs hos JP Utbildning – vi har hela listan!

Vad behöver du ha med dig för en dag på kurs? 

11 mar 2019

Gå till sida: 6, 7, 8, 9, 10 (denna sida), 11, 12, 13, 14,