Får man ändra ett satt betyg?

Får man ändra ett satt betyg?

Det finns möjlighet att ändra ett betyg som är oriktigt på grund av ett skrivfel eller på grund av ett uppenbart fel. 

Vid skrivfel

I skollagen framgår det att ett betyg som är fel till följd av ett skrivfel eller liknande får rättas av rektorn. Däremot får fel som beror på felaktig bedömning eller dåligt underlag inte rättas. Om ett betyg rättas ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den felaktiga betygshandlingen ska om möjligt förstöras.

Vid uppenbart fel

I skollagen finns också en regel om ändring av betyg som blivit uppenbart fel. Om den som satt betyget anser att det är felaktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning kan det ändras om det kan göras fort och enkelt. Ändringen får dock inte innebära att betyget sänks.  

Uppenbara fel som kan berättiga en ändring av ett betyg kan vara att bedömningsunderlag har förbisetts eller att frånvaro har vägts in på  fel sätt. 

Ändringen ska kunna göras snabbt och enkelt

En annan förutsättning för att ändra ett betyg vid uppenbart fel är att det kan göras snabbt och enkelt.  Det innebär att det normalt inte finns någon ändringsskyldighet om det krävs ytterligare utredning i ärendet. 

I vissa fall behöver rektorn göra ändringen

Om den som satt betyget inte längre är anställd eller är förhindrad på grund av liknande skäl eller om det ursprungliga betyget är satt av flera personer och dessa inte kan enas om en ändring ska rektorn ta beslut och eventuellt ändra betyget.

Vill du lära dig mer om betygsättning?
Missa då inte vår kurs Skolbetyget och betygsättning.

Senast uppdaterad 31 okt 2019

Mer om Skola
Utbildningar
  • Under två intensiva dagar behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan som vårdnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor m.m.

    Göteborg 2-dagarskurs Kursledare: Natalie Glotz Stade
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius
  • Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg, genomgång av ansvar samt Skolverkets föreskrifter och praktiska råd m.m.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Tommy Nilsson

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området