Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Får man ändra ett satt betyg?

Det finns möjlighet att ändra ett betyg som är oriktigt på grund av ett skrivfel eller på grund av ett uppenbart fel. 

Vid skrivfel

I skollagen framgår det att ett betyg som är fel till följd av ett skrivfel eller liknande får rättas av rektorn. Däremot får fel som beror på felaktig bedömning eller dåligt underlag inte rättas. Om ett betyg rättas ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den felaktiga betygshandlingen ska om möjligt förstöras.

Vid uppenbart fel

I skollagen finns också en regel om ändring av betyg som blivit uppenbart fel. Om den som satt betyget anser att det är felaktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning kan det ändras om det kan göras fort och enkelt. Ändringen får dock inte innebära att betyget sänks.  

Uppenbara fel som kan berättiga en ändring av ett betyg kan vara att bedömningsunderlag har förbisetts eller att frånvaro har vägts in på  fel sätt. 

Ändringen ska kunna göras snabbt och enkelt

En annan förutsättning för att ändra ett betyg vid uppenbart fel är att det kan göras snabbt och enkelt.  Det innebär att det normalt inte finns någon ändringsskyldighet om det krävs ytterligare utredning i ärendet. 

I vissa fall behöver rektorn göra ändringen

Om den som satt betyget inte längre är anställd eller är förhindrad på grund av liknande skäl eller om det ursprungliga betyget är satt av flera personer och dessa inte kan enas om en ändring ska rektorn ta beslut och eventuellt ändra betyget.

Vill du lära dig mer om betygsättning?
Missa då inte vår kurs Skolbetyget och betygsättning.

Publicerad 31 okt 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy