Personal låste in ett förskolebarn – inte kränkande behandling

Förskolepersonal låste in ett barn som kastade saker och inte lugnade sig. Barn- och elevombudet (BEO) bedömer att personalen agerat inom sitt tillsynsansvar i en akut situation och att barnet därför inte utsatts för kränkande behandling.


Barnet lugnade inte ner sig trots personalens tillsägningar


Händelsen började med att barnet kastade saker och att en ur personalen tog med barnet till ett annat rum för att lugna ner situationen. Inne i rummet försökte personalen prata lugnt med barnet, men det hjälpte inte och barnet fortsatte att kasta saker mot personalen. Då lämnade personalen rummet och stängde dörren varpå barnet fortsatte att kasta saker mot dörren. Barnet försökte också ta sig ur rummet, men personalen höll emot och en annan ur personalen hjälte till genom att låsa dörren. Efter det pratade personalen hela tiden med barnet genom dörren och kunde också hela tiden se barnet. När barnet hade lugnat sig öppnade man dörren.

BEO bedömer att händelsen inte var kränkande behandling


Efter händelsen kom en anmälan till BEO om kränkande behandling. BEO menar att det är tydligt att personalen ingripit fysiskt mot barnet. Det finns ett visst utrymme att agera fysiskt för att upprätthålla den ordning och trygghet som förskolepersonalen har en skyldighet att göra. Detta gäller exempelvis om det finns risk för att barnet självt eller andra kan komma till skada om ett ingripande inte sker. Viktigt att känna till är att ingripanden inte får vara större än nödvändigt och att de i första hand alltid ska ske genom samtal och tillrättavisningar.

BEO anser att personalen agerat i en akut situation inom ramen för sin tillsynsplikt och att agerandet inte varit mer än nödvändigt i den aktuella situationen. Därför gör BEO bedömningen att barnet inte blivit utsatt för kränkande behandling vid denna händelse.

Publicerad 27 sep 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023