Gränsen mellan kränkande behandling och lärares ingripande inte helt tydlig

Barn – och elevombudet (BEO) har överklagat domen om en lärare som lyfte bort en elev till Högsta domstolen. Tydligare riktlinjer för när och hur mycket en lärare får ingripa fysiskt mot elever med särskilda behov kan bli resultatet om domstolen tar upp fallet.

 

En lärare lyfte bort en elev som blockerade vägen och vägrade flytta på sig. Tingsrätt och hovrätt har friat kommunen från BEO:s talan om kränkande behandling med motiveringen att ingreppet var befogat och stod i rimlig proportion till syftet.

BEO har nu lämnat in ett överklagande till Högsta domstolen. BEO menar att rättsläget är osäkert när det gäller betydelsen av att eleven hade flera diagnoser inom det neuropsykiatriska området och en särskild handlingsplan som bland annat föreskrev ett lågaffektivt bemötande. 

Samtidigt riktas hård kritik mot att myndigheten driver ärenden som gör att lärare inte vågar ingripa.
___________________________________________________________

Barn och elever har mycket starka rättigheter på området och skolan har omfattande skyldigheter att arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I vår webbkurs Skolans arbete mot kränkande behandling  går vi igenom reglerna om kränkande behandling.

Senast uppdaterad 6 sep 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området