Gränsen mellan kränkande behandling och lärares ingripande inte helt tydlig

Barn – och elevombudet (BEO) har överklagat domen om en lärare som lyfte bort en elev till Högsta domstolen. Tydligare riktlinjer för när och hur mycket en lärare får ingripa fysiskt mot elever med särskilda behov kan bli resultatet om domstolen tar upp fallet.

 

En lärare lyfte bort en elev som blockerade vägen och vägrade flytta på sig. Tingsrätt och hovrätt har friat kommunen från BEO:s talan om kränkande behandling med motiveringen att ingreppet var befogat och stod i rimlig proportion till syftet.

BEO har nu lämnat in ett överklagande till Högsta domstolen. BEO menar att rättsläget är osäkert när det gäller betydelsen av att eleven hade flera diagnoser inom det neuropsykiatriska området och en särskild handlingsplan som bland annat föreskrev ett lågaffektivt bemötande. 

Samtidigt riktas hård kritik mot att myndigheten driver ärenden som gör att lärare inte vågar ingripa.
___________________________________________________________

Barn och elever har mycket starka rättigheter på området och skolan har omfattande skyldigheter att arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I vår webbkurs Skolans arbete mot kränkande behandling  går vi igenom reglerna om kränkande behandling.

Publicerad 6 sep 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023