Pappa fick rätt att se övervakningsfilm av slagsmål - JP Infonet

Pappa fick rätt att se övervakningsfilm av slagsmål

En pappa ville ta del av en övervakningsfilm av ett slagsmål som hans son var med i på skolan. Kommunen avslog ansökan och menade att filmerna skyddades av sekretess. Sonen hade ställning som part eftersom han hade blivit avstängd på grund av slagsmålet och pappan fick genom partsinsyn rätt att ta del av filmerna. 

Kommunen hänvisade till sekretess

Kommunen ville inte lämna ut filmerna och anförde bland annat att sekretessen var till skydd för den pojke som slogs med pappans son. Kommunen ansåg att pappan hade fått upplysning av rektorn om filmernas innehåll i den utsträckning det behövdes för att han skulle kunna ta till vara sin rätt med stöd av partsinsynen.

Pappan överklagade

Pappan överklagade och menade att rektorn inte hade lämnat någon utförlig redogörelse om innehållet på filmerna och att rektorn hade ändrat sig om händelseförloppet under ärendets gång.

Pappan fick rätt att se filmerna

Den sekretess som kommunen hänvisade till som skydd för en annan elev inblandad i slagsmålet rörde uppgift om personliga förhållanden från elevhälsan. Sådan sekretess gäller för vissa insatser i elevhälsan, men de uppgifter som förekom i filmerna var inte sådana insatser och sekretessbestämmelsen gällde därför inte för filmerna.

Då sonen blev avstängd på grund av händelsen är han en part i ärendet om tillrättaförande och har rätt till partsinsyn enligt förvaltningslagen. Det framkom inte heller några uppgifter som hindrade pappan från att ta del av filmerna som vårdnadshavare för sin son. Mot denna bakgrund bedömde kammarrätten att filmerna skulle lämnas till pappan.

Senast uppdaterad 5 nov 2019

Mer om Skola
Utbildningar
  • Denna kurs ger en heltäckande genomgång av regelverket kring särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stor vikt läggs vid deltagarnas frågor och det som just nu är aktuellt ute i verksamheterna.

    Stockholm ½-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och den behandlar också nyheter på förskolans område, exempelvis den reviderade läroplanen. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med lednings- eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius
  • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området