Pappa fick rätt att se övervakningsfilm av slagsmål

En pappa ville ta del av en övervakningsfilm av ett slagsmål som hans son var med i på skolan. Kommunen avslog ansökan och menade att filmerna skyddades av sekretess. Sonen hade ställning som part eftersom han hade blivit avstängd på grund av slagsmålet och pappan fick genom partsinsyn rätt att ta del av filmerna. 

Kommunen hänvisade till sekretess

Kommunen ville inte lämna ut filmerna och anförde bland annat att sekretessen var till skydd för den pojke som slogs med pappans son. Kommunen ansåg att pappan hade fått upplysning av rektorn om filmernas innehåll i den utsträckning det behövdes för att han skulle kunna ta till vara sin rätt med stöd av partsinsynen.

Pappan överklagade

Pappan överklagade och menade att rektorn inte hade lämnat någon utförlig redogörelse om innehållet på filmerna och att rektorn hade ändrat sig om händelseförloppet under ärendets gång.

Pappan fick rätt att se filmerna

Den sekretess som kommunen hänvisade till som skydd för en annan elev inblandad i slagsmålet rörde uppgift om personliga förhållanden från elevhälsan. Sådan sekretess gäller för vissa insatser i elevhälsan, men de uppgifter som förekom i filmerna var inte sådana insatser och sekretessbestämmelsen gällde därför inte för filmerna.

Då sonen blev avstängd på grund av händelsen är han en part i ärendet om tillrättaförande och har rätt till partsinsyn enligt förvaltningslagen. Det framkom inte heller några uppgifter som hindrade pappan från att ta del av filmerna som vårdnadshavare för sin son. Mot denna bakgrund bedömde kammarrätten att filmerna skulle lämnas till pappan.

Publicerad 5 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023