Blöjor på förskolan får inte betalas av föräldrar

Kammarrätten slår fast att förskolor som tillämpar maxtaxa inte får låta vårdnadshavare ansvara för att tillhandahålla blöjor till barnen. Domstolen bedömer att vårdnadshavarna belastas med en kostnad som är en nödvändig förutsättning för att barnen ska kunna delta i förskolans verksamhet. Kostnaden är därför en avgift i strid med maxtaxan. 

På en fristående förskola var föräldrarna ansvariga för att tillhandahålla blöjor till barnen. Kommunen bedömde att föräldrarna därmed fick stå för kostnader utöver maxtaxan och uppmanade därför förskolan att inte fortsätta med det.

Förskolan överklagade och menade att blöjor inte ingår i maxtaxan eftersom blöjor, i likhet med kläder, är att betrakta som barnens personliga tillhörigheter.

Många kommuner tillämpar maxtaxa för barn i förskolan. Det innebär att varje hushåll betalar en avgift för att ha sina barn i förskola. Hur mycket hushållet ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak.  När föräldraavgiften uppgår till det högsta belopp som maxtaxan tillåter får inga ytterligare avgifter tas ut.

Att en förskola inte tillhandahåller blöjor till barn i förskolan innebär enligt kammarrätten att föräldrarna till barn som behöver blöjor belastats med en kostnad som är nödvändig för att barnen ska kunna vara på förskolan. Kostnaden är därför en avgift och förskolans rutin strider mot vad som gäller för maxtaxa. 

Publicerad 22 aug 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022