Blöjor på förskolan får inte betalas av föräldrar - JP Infonet

Blöjor på förskolan får inte betalas av föräldrar

Kammarrätten slår fast att förskolor som tillämpar maxtaxa inte får låta vårdnadshavare ansvara för att tillhandahålla blöjor till barnen. Domstolen bedömer att vårdnadshavarna belastas med en kostnad som är en nödvändig förutsättning för att barnen ska kunna delta i förskolans verksamhet. Kostnaden är därför en avgift i strid med maxtaxan. 

På en fristående förskola var föräldrarna ansvariga för att tillhandahålla blöjor till barnen. Kommunen bedömde att föräldrarna därmed fick stå för kostnader utöver maxtaxan och uppmanade därför förskolan att inte fortsätta med det.

Förskolan överklagade och menade att blöjor inte ingår i maxtaxan eftersom blöjor, i likhet med kläder, är att betrakta som barnens personliga tillhörigheter.

Många kommuner tillämpar maxtaxa för barn i förskolan. Det innebär att varje hushåll betalar en avgift för att ha sina barn i förskola. Hur mycket hushållet ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak.  När föräldraavgiften uppgår till det högsta belopp som maxtaxan tillåter får inga ytterligare avgifter tas ut.

Att en förskola inte tillhandahåller blöjor till barn i förskolan innebär enligt kammarrätten att föräldrarna till barn som behöver blöjor belastats med en kostnad som är nödvändig för att barnen ska kunna vara på förskolan. Kostnaden är därför en avgift och förskolans rutin strider mot vad som gäller för maxtaxa. 

Senast uppdaterad 22 aug 2019

Mer om Skola
Utbildningar
  • Denna kurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm Få platser kvar 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Utbildningen, som utvidgats till en dag (halvdag vid tillfället i Karlstad), syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om innehållet i den nya dataskyddsförordningen utifrån ett skolperspektiv kompletterat med de ändringar som tillkommit/föreslagits från regeringens sida.

    Karlstad ½-dagskurs Föreläsare: Didrik Värmon, Laura Gashi, Simon Jernelöv
  • Denna tvådagarskurs behandlar de mest aktuella frågorna för grundskolan och andra obligatoriska skolformer, med utgångspunkt i skollagen och dess praktiska tillämpning. Kursen vänder sig främst till rektorer, skolchefer och andra personer med lednings- eller samordnande ansvar inom såväl kommunala som fristående skolor.

    Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området