Blöjor på förskolan får inte betalas av föräldrar

Kammarrätten slår fast att förskolor som tillämpar maxtaxa inte får låta vårdnadshavare ansvara för att tillhandahålla blöjor till barnen. Domstolen bedömer att vårdnadshavarna belastas med en kostnad som är en nödvändig förutsättning för att barnen ska kunna delta i förskolans verksamhet. Kostnaden är därför en avgift i strid med maxtaxan. 

På en fristående förskola var föräldrarna ansvariga för att tillhandahålla blöjor till barnen. Kommunen bedömde att föräldrarna därmed fick stå för kostnader utöver maxtaxan och uppmanade därför förskolan att inte fortsätta med det.

Förskolan överklagade och menade att blöjor inte ingår i maxtaxan eftersom blöjor, i likhet med kläder, är att betrakta som barnens personliga tillhörigheter.

Många kommuner tillämpar maxtaxa för barn i förskolan. Det innebär att varje hushåll betalar en avgift för att ha sina barn i förskola. Hur mycket hushållet ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak.  När föräldraavgiften uppgår till det högsta belopp som maxtaxan tillåter får inga ytterligare avgifter tas ut.

Att en förskola inte tillhandahåller blöjor till barn i förskolan innebär enligt kammarrätten att föräldrarna till barn som behöver blöjor belastats med en kostnad som är nödvändig för att barnen ska kunna vara på förskolan. Kostnaden är därför en avgift och förskolans rutin strider mot vad som gäller för maxtaxa. 

Senast uppdaterad 22 aug 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området