”Ett bra kvalitetsarbete bidrar till ett kul och utvecklande arbete i skolan”

Bland alla lagreglerade planer och dokumentationskrav som ställs på skolan, hittar man det systematiska kvalitetsarbetet – SKA. Med lite hjälp på traven har SKA potential att vara ett skarpt verktyg för att utveckla och förbättra verksamheten i skolan, istället för att bara vara ännu en pålaga som samlar damm i något skåp. Hur det går till vet Tommy Nilsson som i höst har en utbildning i ämnet. Dessutom undervisar han om hur man sätter betyg.

Först blev han gymnasielärare i historia och samhällskunskap. Sen blev han samhälls- och statsvetare, utredare på Skolverket och Skolinspektionen och skrev en magisteruppsats inom ramen för rektorsutbildningens påbyggnadsprogram. Han heter Tommy Nilsson och hos oss på JP Infonet är han aktuell med två utbildningar; en om den svåra konsten att sätta betyg och en om hur man får verklig användning för det i lag reglerade systematiska kvalitetsarbetet.

"När jag jobbade på Skolverket och Skolinspektionen visade det sig att många tvekade inför den rätt vaga regleringen av betyg."

Vag reglering av betygsättningen

- När jag jobbade på Skolverket och Skolinspektionen visade det sig att många tvekade inför den rätt vaga regleringen av betyg och bedömning, men med min bakgrund hade jag ju praktisk erfarenhet av att jobba med de här reglerna, säger Tommy.

Förutom att lärare förstås måste behärska den här juridiken måste också rektorerna, skolcheferna och andra yrkesgrupper göra det för att säkra en korrekt och rättssäker bedömning. Under Tommys utbildning blir det både teori och praktik och han ser gärna att deltagarna har med sig konkreta frågor och problem från sin vardag.

Teori och praktik för ett användbart kvalitetsarbete

Tommys utbildning om det systematiska kvalitetsarbetet baseras också den både på hans teoretiska kunskaper i ämnet och eget praktiskt arbete med SKA, bland annat i Täby kommun. Också här är han intresserad av deltagarnas egna exempel:

-Jag försöker skaffa mig en bild av hur mina kursdeltagare jobbar med SKA på hemmaplan och utgå från det. Min erfarenhet är att det finns en hel del både över- och underarbete och att alldeles för mycket fokuserar på mätandet. Jag vill gärna bidra med mitt kunnande om hur bra, kul och utvecklande det blir med ett välfungerande kvalitetsarbete, avslutar Tommy.

Publicerad 16 aug 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En granskning från Riksrevisionen visar att delar av Skolverkets statistik inte håller tillräckligt hög kvalitet.

22 nov 2022

Vår skoljurist Maria Bjurholm ger en kort redogörelse av de nya reglerna.

18 nov 2022

45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021. Det visar en undersökning som Brå publicerade i slutet av oktober.

18 nov 2022