”Ett bra kvalitetsarbete bidrar till ett kul och utvecklande arbete i skolan”

Bland alla lagreglerade planer och dokumentationskrav som ställs på skolan, hittar man det systematiska kvalitetsarbetet – SKA. Med lite hjälp på traven har SKA potential att vara ett skarpt verktyg för att utveckla och förbättra verksamheten i skolan, istället för att bara vara ännu en pålaga som samlar damm i något skåp. Hur det går till vet Tommy Nilsson som i höst har en utbildning i ämnet. Dessutom undervisar han om hur man sätter betyg.

Först blev han gymnasielärare i historia och samhällskunskap. Sen blev han samhälls- och statsvetare, utredare på Skolverket och Skolinspektionen och skrev en magisteruppsats inom ramen för rektorsutbildningens påbyggnadsprogram. Han heter Tommy Nilsson och hos oss på JP Infonet är han aktuell med två utbildningar; en om den svåra konsten att sätta betyg och en om hur man får verklig användning för det i lag reglerade systematiska kvalitetsarbetet.

"När jag jobbade på Skolverket och Skolinspektionen visade det sig att många tvekade inför den rätt vaga regleringen av betyg."

Vag reglering av betygsättningen

- När jag jobbade på Skolverket och Skolinspektionen visade det sig att många tvekade inför den rätt vaga regleringen av betyg och bedömning, men med min bakgrund hade jag ju praktisk erfarenhet av att jobba med de här reglerna, säger Tommy.

Förutom att lärare förstås måste behärska den här juridiken måste också rektorerna, skolcheferna och andra yrkesgrupper göra det för att säkra en korrekt och rättssäker bedömning. Under Tommys utbildning blir det både teori och praktik och han ser gärna att deltagarna har med sig konkreta frågor och problem från sin vardag.

Teori och praktik för ett användbart kvalitetsarbete

Tommys utbildning om det systematiska kvalitetsarbetet baseras också den både på hans teoretiska kunskaper i ämnet och eget praktiskt arbete med SKA, bland annat i Täby kommun. Också här är han intresserad av deltagarnas egna exempel:

-Jag försöker skaffa mig en bild av hur mina kursdeltagare jobbar med SKA på hemmaplan och utgå från det. Min erfarenhet är att det finns en hel del både över- och underarbete och att alldeles för mycket fokuserar på mätandet. Jag vill gärna bidra med mitt kunnande om hur bra, kul och utvecklande det blir med ett välfungerande kvalitetsarbete, avslutar Tommy.

Senast uppdaterad 16 aug 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området