Lärare med grovt språk förlorar legitimationen - JP Infonet

Lärare med grovt språk förlorar legitimationen

En lärare hade ett grovt språk och dåligt bemötande mot elever, vårdnadshavare och kollegor. Han använde bland annat uttryck som ”fuck you” och ”håll käften”. Efter en varning från Lärarnas ansvarsnämnd och åtgärder från huvudmannen utan effekt återkallas lärarens legitimation.  

Läraren hade ett grovt språk där han svor och hade en otrevlig ton mot eleverna. Vid ett tillfälle kallade han en elev för idiot. Läraren fick en arbetsrättslig varning på grund av sitt beteende.  Trots att skolan vidtog åtgärder för att komma tillrätta med lärarens problem fortsatte det att komma in klagomål från elever, vårdnadshavare och kollegor. Dessutom hade Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) vid ett tidigare tillfälle varnat läraren för hans beteende.

LAN ska återkalla legitimationen för en lärare om läraren varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning eller på annat sätt visat sig vara särskilt olämplig. För att en lärare ska anses ha betett sig grovt oskickligt ska bristerna i den professionella yrkesutövningen vara både allvarliga och ha fortsatt upprepade gånger efter att huvudmannen påtalat detta för läraren och vidtagit åtgärder för att förbättra situationen. LAN bedömer att dessa krav har uppnåtts och återkallar därför lärarens legitimation. 

Senast uppdaterad 3 dec 2019

Mer om Skola
Utbildningar
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius
  • Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg, genomgång av ansvar samt Skolverkets föreskrifter och praktiska råd m.m.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Tommy Nilsson
  • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

    Göteborg 1-dagskurs Kursledare: Mikael Hellstadius

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området