Lärare med grovt språk förlorar legitimationen

En lärare hade ett grovt språk och dåligt bemötande mot elever, vårdnadshavare och kollegor. Han använde bland annat uttryck som ”fuck you” och ”håll käften”. Efter en varning från Lärarnas ansvarsnämnd och åtgärder från huvudmannen utan effekt återkallas lärarens legitimation.  

Läraren hade ett grovt språk där han svor och hade en otrevlig ton mot eleverna. Vid ett tillfälle kallade han en elev för idiot. Läraren fick en arbetsrättslig varning på grund av sitt beteende.  Trots att skolan vidtog åtgärder för att komma tillrätta med lärarens problem fortsatte det att komma in klagomål från elever, vårdnadshavare och kollegor. Dessutom hade Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) vid ett tidigare tillfälle varnat läraren för hans beteende.

LAN ska återkalla legitimationen för en lärare om läraren varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning eller på annat sätt visat sig vara särskilt olämplig. För att en lärare ska anses ha betett sig grovt oskickligt ska bristerna i den professionella yrkesutövningen vara både allvarliga och ha fortsatt upprepade gånger efter att huvudmannen påtalat detta för läraren och vidtagit åtgärder för att förbättra situationen. LAN bedömer att dessa krav har uppnåtts och återkallar därför lärarens legitimation. 

Publicerad 3 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023