Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Skolinspektionen kan få ökade möjligheter att stänga skolor

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och föreslå ökade möjligheter för Skolinspektionen att stänga fristående och kommunala skolor med stora och återkommande brister.

I dag kan Skolinspektionen stänga en fristående skola om det finns allvarliga brister, men det är inte möjligt för kommunala skolor. Vid motsvarande brister i kommunala skolor kan i stället Skolinspektionen besluta om statliga åtgärder för rättelse, det vill säga tillfälligt ta över en skola. 

– Det är inte rimligt att det förekommer skolor som fått bedriva verksamhet under lång tid trots konstaterade och återkommande allvarliga brister, oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Utredaren ska därför se över om det behövs ytterligare skärpningar av bestämmelserna för att säkerställa att skolor med stora brister ska kunna stängas, säger utbildningsminister Anna Ekström. 

Utredningen ska överväga hur Skolinspektionen snabbare än i dag ska kunna återkalla ett tillstånd för en enskild huvudman för en fristående skola eller besluta om statliga åtgärder för rättelser gällande en kommunal skola. Detta gäller i de fall skolan återkommande uppvisar brister i verksamheten som är allvarliga.

En utgångspunkt är att lagstiftningen i så stor utsträckning som möjligt bör vara densamma för kommunala och enskilda huvudmän. Samtidigt krävs dock att hänsyn tas till att det finns vissa grundläggande skillnader mellan huvudmännen.

Publicerad 26 nov 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy