Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

”Ett bra kvalitetsarbete bidrar till ett kul och utvecklande arbete i skolan”

-Tommy Nilsson berättar om utbildningarna han håller i SKA och betygsättning.

16 aug 2019

Lärare förbjöds bära tröjor från Förskoleupproret – JO kritiserar nu kommuner

Två kommuner får kritik för att ha begränsat personalens yttrandefrihet.

13 aug 2019

Får man ha ett foto på barnen vid deras klädfack på förskolan enligt GDPR?

Läs svaret på frågan från en av våra jurister här.

12 aug 2019

Lärarassistenterna ska bli fler i höst

Regeringen har beslutat om en statsbidragsförordning för att fler lärarassistenter ska anställas i skolan.

9 aug 2019

Skolinspektionen drar in tillståndet för friskola i Stockholm

För första gången återkallar Skolinspektionen ett tillstånd baserat på de nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning.

2 jul 2019

Brister i studievägledning på yrkesprogram

Skolinspektionen har granskat undervisningen på yrkesprogram i 28 gymnasieskolor.

18 jun 2019

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ska moderniseras

Det menar Skolverket som nu föreslår en rad förändringar i läroplanerna.

18 jun 2019

Nu börjar läsa-skriva-räkna-garantin gälla – läs mer om skolans ansvar

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen gälla om en garanti för tidiga stödinsatser.

13 jun 2019

Stopp för nya religiösa friskolor ska utredas av regeringen

Regeringen utreder nu ett etableringsstopp av religiösa friskolor i Sverige.

5 jun 2019

Skolans ansvar vid omfattande frånvaro

Här reder vi ut hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka åtgärder som skolan bör vidta.

4 jun 2019

Mer matematik och idrott i grundskolan

Från höstterminen 2019 får eleverna ytterligare 105 timmar undervisningstid i matematik och ytterligare 100 timmar i idrott.

27 maj 2019

JO: Skola hade rätt att förbjuda #Metoo-banderoll på studentflak

På banderollen fanns texten ”#Metoo för kvinnor som försökt ligga sig till framgång men misslyckats”.

22 maj 2019

Lärare oense om betyg – elev blev felaktigt godkänd

Skolinspektionen förelägger nu kommunen att ändra tillbaka betyget till godkänt.

16 maj 2019

Förstärkt stöd till elever i svenska och matematik

Nu förstärks bestämmelserna om extra anpassningar och särskilt stöd för elever i de tidiga årskurserna inom områdena svenska och matematik.

14 maj 2019

Nu ska anpassad timplan anges i betygsdokumentet

Från och med den 15 maj 2019 gäller nya regler – läs mer här!

7 maj 2019

Vem sätter betyg när elev byter skola under terminen?

Vår jurist svarar på frågan!

7 maj 2019

Krav på mentor i gymnasieskolan

Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha en mentor.

7 maj 2019

Nya krav på ägare och ledning i fristående skolverksamhet

JP Infonets skoljuridiska expert Mikael Hellstadius reder ut fördelar med och frågetecken kring den nya regleringen.

25 apr 2019

Gå till sida: 5, 6, 7, 8, 9 (denna sida), 10, 11, 12, 13,