Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Vad händer med avgiften om en förskola stängs?

Här reder våra jurister Anna och Simon ut frågan.

27 apr 2020

Dataskydd vid distansundervisning

Undervisning i videoklassrum, elevhälsomöten och kuratorssamtal på distans. Det här behöver du tänka på.

20 apr 2020

Vad gäller för skolmat när en skola stängs?

De flesta skolor är skyldiga att erbjuda skolmat till sina elever. Men vad gäller när en skola stängs eller undervisningen sker på distans?

20 apr 2020

Får ett beslut om stängning av skolor delegeras?

Ny lagstiftning ger möjligheter att stänga skolor. Vem är det som kan fatta dessa beslut i en kommun? Och går beslutet att delegera?

20 apr 2020

Vad ska vi tänka på innan vi ingår ett PUB-avtal med en digital läromedelsleverantör?

Här går en av våra jurister igenom vad man behöver tänka på inför signering.

8 apr 2020

Vissa elever på gymnasiet kan få undervisning i skolan

Regeringen har beslutat att göra det möjligt för en mindre andel elever i gymnasiet att få undervisning i skolan.

7 apr 2020

Många skolor klarar distansundervisningen bra

En enkätundersökning från Skolverket visar att många skolor lyckats hantera omställningen till distansundervisning bra.

7 apr 2020

Vem ansvarar för barnomsorg till vårdpersonalens barn om skolor stängs?

Här reder vi ut hur det ska ordnas praktiskt och vem som har ansvar för vad.

25 mar 2020

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket avser att ställa in resterande nationella under våren 2020. Formellt beslut tas inom de närmsta dagarna.

23 mar 2020

Samhället ska fortsätta fungera – även om skolor behöver stängas

Regeringen fortsätter att förbereda för ett förändrat läge. Genom en ny förordning säkerställs att samhällsviktig verksamhet ska fungera även om skolor behöver stängas.

23 mar 2020

Ny lag om tillfällig stängning av skolor

Lagen ger huvudmän rätt att i vissa fall stänga skolor och den ger även regeringen rätt att besluta om stängning av skolor.

20 mar 2020

Utökade möjligheter till anpassningar när skolor stängs på grund av coronaviruset

Här beskrivs de tillfälliga bestämmelser som gäller för skolor till följd av spridningen av coronaviruset.

20 mar 2020

Behöver elevhälsans personal vara tillgänglig under sommaren?

Läs svaret från en av våra jurister här!

13 mar 2020

Tilläggsbelopp får inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram

Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom - läs mer här!

18 feb 2020

Friskolornas riksförbund håller inte med SKR om blöjdomen

Förbundet bedömer att kammarrättsdomen om blöjor i förskolan innebär att förskolorna ska betala för barnens blöjor.

14 feb 2020

Elever som lär sig om psykisk hälsa mår bättre

Skolan kan bidra till att minska psykiska problem bland barn, det visar en kartläggning från Folkhälsomyndigheten.

12 feb 2020

Digitala nationella prov skjuts fram

Tidplanen för införandet av digitala nationella prov är justerad.

12 feb 2020

Vilka är barnkonventions fyra grundprinciper?

De fyra grundläggande artiklarna är artikel 2, 3, 6 och 12. Läs mer om dem här!

22 jan 2020

Godkänt betyg till alla elever när underlag saknas är fel

När underlag saknades på grund av skolpersonals frånvaro fick samtliga elever i årskurs 6 på en skola i Göteborg godkänt.

15 jan 2020

Räknas vegetarisk och vegansk mat som specialkost?

Läs mer om hur skolan ska hantera elevers dieter och önskemål om exempelvis vegetarisk mat.

10 jan 2020

4 , 5 , 6 , 7 , 8 (denna sida) , 9 , 10 , 11 , 12 ,