Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Pappa fick rätt att se övervakningsfilm av slagsmål

En pappa ville ta del av en övervakningsfilm av ett slagsmål som hans son var med i på skolan och fick rätt att göra det.

5 nov 2019

Får man ändra ett satt betyg?

Det finns möjlighet att ändra ett betyg som är oriktigt på två grunder - läs om vilka de är här.

31 okt 2019

Högsta domstolen prövar lärares ingripande med brottargrepp

HD kommer att pröva om det var kränkande behandling när en lärare tog ett nackgrepp om en elev.

28 okt 2019

Frånvaroutredning – hur ska den göras?

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att en utredning görs.

8 okt 2019

Lärare är positiva till nationella prov

Lärare uppskattar de nationella proven och tycker att de ger ett gott stöd vid bedömning och betygsättning.

4 okt 2019

Skoladministratören – en hjälte som verkar i det tysta

Skoladministratörens arbetsuppgifter är varierande och med kontaktytor i flera delar av skolverksamheten kräver det kunskap om en mängd rättsområden.

3 okt 2019

Personal låste in ett förskolebarn – inte kränkande behandling

BEO bedömer att personalen agerat inom sitt tillsynsansvar och att barnet därför inte utsatts för kränkande behandling.

27 sep 2019

Kamerabevakning i arbetslivet

Det är viktigt att arbetsgivaren i förväg har beaktat reglerna i GDPR och säkerställt att kamerabevakningen kan genomföras på ett lagligt sätt.

11 sep 2019

Dygnsvila när personal sover under jourtid

Läs vår jurist Fanny Vesterbergs svar på en fråga om dygnsvila.

10 sep 2019

Gränsen mellan kränkande behandling och lärares ingripande inte helt tydlig

BEO har överklagat domen om en lärare som lyfte bort en elev till Högsta domstolen.

6 sep 2019

Blöjor på förskolan får inte betalas av föräldrar

Kammarrätten slår fast att förskolor som tillämpar maxtaxa inte får låta vårdnadshavare ansvara för att tillhandahålla blöjor till barnen.

22 aug 2019

200 000 kronor i böter till skola för ansiktsigenkänning

För första gången utfärdar Datainspektionen en sanktionsavgift mot en aktör som brutit mot reglerna i GDPR.

22 aug 2019

”Ett bra kvalitetsarbete bidrar till ett kul och utvecklande arbete i skolan”

-Tommy Nilsson berättar om utbildningarna han håller i SKA och betygsättning.

16 aug 2019

Lärare förbjöds bära tröjor från Förskoleupproret – JO kritiserar nu kommuner

Två kommuner får kritik för att ha begränsat personalens yttrandefrihet.

13 aug 2019

Får man ha ett foto på barnen vid deras klädfack på förskolan enligt GDPR?

Läs svaret på frågan från en av våra jurister här.

12 aug 2019

Lärarassistenterna ska bli fler i höst

Regeringen har beslutat om en statsbidragsförordning för att fler lärarassistenter ska anställas i skolan.

9 aug 2019

Skolinspektionen drar in tillståndet för friskola i Stockholm

För första gången återkallar Skolinspektionen ett tillstånd baserat på de nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning.

2 jul 2019

Brister i studievägledning på yrkesprogram

Skolinspektionen har granskat undervisningen på yrkesprogram i 28 gymnasieskolor.

18 jun 2019

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ska moderniseras

Det menar Skolverket som nu föreslår en rad förändringar i läroplanerna.

18 jun 2019

Gå till sida: 5, 6, 7, 8, 9 (denna sida), 10, 11, 12, 13,