Friskolornas riksförbund håller inte med SKR om blöjdomen

Friskolornas riksförbund bedömer att den uppmärksammade kammarrättsdomen om blöjor i förskolan förmodligen inte kan innebära annat än att förskolorna, oavsett huvudman, ska betala för barnens blöjor. Förbundet gör därmed en annan tolkning av domen än Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

SKR har sagt att de inte anser att den uppmärksammade domen gör att kommuner behöver ändra sina rutiner och börja tillhandahålla blöjor i förskolan. Bedömningen grundar sig i att kammarrättens dom inte är ett prejudikat och att den därför inte i sig innebär att kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis.

Friskolornas riksförbund gör en annan tolkning och menar att domen förmodligen inte kan innebära annat än att förskolorna, oavsett huvudman, är skyldiga att stå för blöjorna. Förbundet anser att domen ska anses vägledande eftersom Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutat att inte pröva målet. HFD meddelar bara prövningstillstånd om det är av vikt för rättstillämpningen att domstolen prövar frågan, exempelvis om rättsläget är oklart eller om kammarrättens beslut beror på ett uppenbart misstag. I det här fallet fanns uppenbarligen inte några sådana skäl att bevilja prövningstillstånd.

Förbundet konstaterar dock att de skulle vara mycket glada om de har fel eftersom domen annars kommer att få långtgående ekonomiska konsekvenser för deras medlemmar.

Publicerad 14 feb 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022