Friskolornas riksförbund håller inte med SKR om blöjdomen

Friskolornas riksförbund bedömer att den uppmärksammade kammarrättsdomen om blöjor i förskolan förmodligen inte kan innebära annat än att förskolorna, oavsett huvudman, ska betala för barnens blöjor. Förbundet gör därmed en annan tolkning av domen än Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

SKR har sagt att de inte anser att den uppmärksammade domen gör att kommuner behöver ändra sina rutiner och börja tillhandahålla blöjor i förskolan. Bedömningen grundar sig i att kammarrättens dom inte är ett prejudikat och att den därför inte i sig innebär att kommunerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis.

Friskolornas riksförbund gör en annan tolkning och menar att domen förmodligen inte kan innebära annat än att förskolorna, oavsett huvudman, är skyldiga att stå för blöjorna. Förbundet anser att domen ska anses vägledande eftersom Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutat att inte pröva målet. HFD meddelar bara prövningstillstånd om det är av vikt för rättstillämpningen att domstolen prövar frågan, exempelvis om rättsläget är oklart eller om kammarrättens beslut beror på ett uppenbart misstag. I det här fallet fanns uppenbarligen inte några sådana skäl att bevilja prövningstillstånd.

Förbundet konstaterar dock att de skulle vara mycket glada om de har fel eftersom domen annars kommer att få långtgående ekonomiska konsekvenser för deras medlemmar.

Senast uppdaterad 14 feb 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området