Tilläggsbelopp får inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram

Storleken på tilläggsbelopp till fristående verksamheter för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en ny dom. 

HFD har avgjort två mål som handlar om hur storleken på tilläggsbelopp ska bestämmas. Utgångspunkten i målen är att kommuner beslutat att minska ersättningen för insatser av särskilt stöd till både kommunala och fristående skolor med hänsyn till kommunens budget.

HFD anser att kommunerna inte haft stöd för sina beslut att minska tilläggsbeloppen till fristående skolor. Enligt HFD framgår det av både skollagen, förarbeten och praxis att tilläggsbelopp ska baseras på en individuell bedömning avseende varje barns unika behov. Det gäller också tilläggsbeloppets storlek. Det står också klart, enligt domstolen, att likabehandlingsprincipen inte gäller direkt i fråga om tilläggsbelopp. HFD uttalar att när storleken på tilläggsbelopp ska bestämmas ska utgångspunkten vara att barnets behov av stöd kan tillgodoses i praktiken.

Publicerad 18 feb 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En granskning från Riksrevisionen visar att delar av Skolverkets statistik inte håller tillräckligt hög kvalitet.

22 nov 2022

Vår skoljurist Maria Bjurholm ger en kort redogörelse av de nya reglerna.

18 nov 2022

45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021. Det visar en undersökning som Brå publicerade i slutet av oktober.

18 nov 2022