Dataskydd vid distansundervisning

dataskydd-vid-distansundervisning.jpg

Undervisning i videoklassrum, elevhälsomöten och kuratorssamtal på distans är nya utmaningar som skolan står inför. Förutom nya tekniska verktyg och stöd blir även dataskyddsfrågan central. Det här behöver du tänka på.

Att bedriva undervisning på distans kräver en hantering av många personuppgifter. Det finns inte någon nationell digital tjänst som skolor kan använda för att genomföra distansundervisning utan varje huvudman måste själv ansvara för att organisera genomförandet av undervisningen. Förutom själva verktygen behöver skolan även ha beredskap att lösa tekniska problem som kan uppstå.

När man som huvudman organiserar distansundervisningen är det viktigt att beakta dataskyddsaspekten. Köper man in en tjänst av en ny leverantör, till exempel för videoklassrum eller klasschattar, behöver man ofta skriva personuppgiftsbiträdesavtal (även kallat PUB-avtal) med leverantören. Kravet på PUB-avtal finns i artikel 28 dataskyddsförordningen (GDPR) och syftet är att se till att leverantören endast behandlar personuppgifter i enlighet med huvudmannens instruktioner, tillämpliga lagar, föreskrifter, branschnormer och rättspraxis. Naturligtvis bör man i detta noggrant granska leverantörens generella villkor och försäkra sig om att sättet de behandlar personuppgifter och annan känslig information är förenligt med de generella krav som GDPR och offentlighets- och sekretesslagen eller skollagens regler om tystnadsplikt ställer på skolans verksamhet. Att ha en bra inblick i leverantörens villkor och datasäkerhetsfrågor i övrigt blir också viktigt om man överväger att hålla exempelvis elevhälsomöten eller kuratorssamtal på distans.

Enligt artikel 30 GDPR finns också en skyldighet att föra ett register över de personuppgiftsbehandlingar som görs. Börjar man att behandla personuppgifter på ett nytt sätt inom ramen för distansundervisning behöver man därför se till att även dessa behandlingar skrivs in i det så kallade artikel 30-registret.

Den här artikeln är hämtad från JP Skolnet. Vill du bevaka skolans område? Ansök om ett kostnadsfritt testkonto

Publicerad 20 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

27 sep 2022

Här kommer ett urval av de lagändringar som började gälla under sommaren 2022. Lagändringarna innebär bland annat en ny princip för betygssättning.

23 aug 2022

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

22 aug 2022