Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Dataskydd vid distansundervisning

dataskydd-vid-distansundervisning.jpg

Undervisning i videoklassrum, elevhälsomöten och kuratorssamtal på distans är nya utmaningar som skolan står inför. Förutom nya tekniska verktyg och stöd blir även dataskyddsfrågan central. Det här behöver du tänka på.

Att bedriva undervisning på distans kräver en hantering av många personuppgifter. Det finns inte någon nationell digital tjänst som skolor kan använda för att genomföra distansundervisning utan varje huvudman måste själv ansvara för att organisera genomförandet av undervisningen. Förutom själva verktygen behöver skolan även ha beredskap att lösa tekniska problem som kan uppstå.

När man som huvudman organiserar distansundervisningen är det viktigt att beakta dataskyddsaspekten. Köper man in en tjänst av en ny leverantör, till exempel för videoklassrum eller klasschattar, behöver man ofta skriva personuppgiftsbiträdesavtal (även kallat PUB-avtal) med leverantören. Kravet på PUB-avtal finns i artikel 28 dataskyddsförordningen (GDPR) och syftet är att se till att leverantören endast behandlar personuppgifter i enlighet med huvudmannens instruktioner, tillämpliga lagar, föreskrifter, branschnormer och rättspraxis. Naturligtvis bör man i detta noggrant granska leverantörens generella villkor och försäkra sig om att sättet de behandlar personuppgifter och annan känslig information är förenligt med de generella krav som GDPR och offentlighets- och sekretesslagen eller skollagens regler om tystnadsplikt ställer på skolans verksamhet. Att ha en bra inblick i leverantörens villkor och datasäkerhetsfrågor i övrigt blir också viktigt om man överväger att hålla exempelvis elevhälsomöten eller kuratorssamtal på distans.

Enligt artikel 30 GDPR finns också en skyldighet att föra ett register över de personuppgiftsbehandlingar som görs. Börjar man att behandla personuppgifter på ett nytt sätt inom ramen för distansundervisning behöver man därför se till att även dessa behandlingar skrivs in i det så kallade artikel 30-registret.

Den här artikeln är hämtad från JP Skolnet. Vill du bevaka skolans område? Ansök om ett kostnadsfritt testkonto

Publicerad 20 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy