Samhället ska fortsätta fungera – även om skolor behöver stängas

samhallet-ska-fortsatta-fungera--aven-om-skolor-behova-stangas.jpg

Under fredagen beslutade regeringen om en ändring i den veckogamla ”Coronaförordningen”. Här räknas bland annat ett antal samhällssektorer upp som ska anses som samhällsviktig verksamhet och för vars yrkesverksammas barn huvudmännen kan avkrävas omsorg även om skolor och förskolor stängs.

Personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet ska känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten, för deras barn, även om förskolor och skolor skulle behöva stängas. Även barn med fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl exempelvis sociala skäl omfattas av detta beslut.
 
– För att samhället ska fortsätta fungera måste föräldrar med samhällsviktiga funktioner kunna gå till jobbet, även i ett förändrat läge, där förskolor och skolor skulle behöva stängas för att minska smittspridningen i samhället. Med beslutet säkerställer vi att deras barn och barn och elever som av särskilda skäl är i behov av sådant stöd som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem fortsatt kan erbjudas omsorg, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Vad som är samhällsviktig verksamhet grundar sig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps arbete. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att ha möjlighet att i föreskrifter närmare precisera hur förordningen ska tillämpas.
 
I förordningen har regeringen angivit tolv samhällssektorer. Dessa är: 

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster,
 • handel och industri,
 • hälso- och sjukvård samt omsorg,
 • information och kommunikation,
 • kommunalteknisk försörjning,
 • livsmedel,
 • militärt försvar,
 • offentlig förvaltning,
 • skydd och säkerhet,
 • socialförsäkringar, samt
 • transporter.

Beslutet innebär också att Skolverket får möjlighet att ställa in nationella prov om det skulle behövas. Fram tills nu har Skolverket bara kunnat skjuta upp tidpunkten för genomförandet av de nationella proven.

Senast uppdaterad 23 mar 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området