Räknas vegetarisk och vegansk mat som specialkost?

Alla elever har rätt att äta kostnadsfri och näringsriktig mat i skolan. Hur ska skolan hantera elevers dieter och önskemål om exempelvis vegetarisk mat eller vegankost? 

Vad är egentligen specialkost?

Enligt Socialstyrelsens termbank är den rekommenderade definitionen för specialkost ”kost vid specifika sjukdomstillstånd”. Specialkost är av den anledningen kopplat till ett sjukdomstillstånd och är därmed ofta måltider som exempelvis är fria från ett allergiframkallande ämne eller annat ämne som kan ge överkänslighetsreaktion hos vissa personer.

Vegetarisk och vegansk mat

Livsmedelsverket rekommenderar att vegetariskt kostönskemål inte ingår i begreppet specialkost utan erbjuds alla elever varje dag. Vanligast är en lakto-ovo-vegetarisk meny med mjölk och ägg. Det går även bra att servera vegankost i skolan och förskolan, förutsatt att den görs näringsriktig med hjälp av berikade produkter och kloka livsmedelsval. Vegetarisk och vegansk mat ska vara ett fullgott alternativ till den lagstadgade näringsrika skolmåltiden.

När det gäller denna typ av kostönskemål utöver medicinska behov, såsom vegetarisk och vegansk mat, uppmuntrar Livsmedelsverket kommuner och skolor att göra det så smidigt som möjligt för alla elever att kunna plocka ihop en bra skollunch utifrån sina preferenser och önskemål – även om skolköket kanske inte kan erbjuda en anpassad lagad måltid varje dag. Det är dock oklart om skolan och förskolan är skyldig att tillhandahålla vegetarisk eller vegansk mat om önskemålet bottnar i etiska ställningstaganden.

Skolmåltider är ett ämne som är ständigt omdiskuterat. Behoven och efterfrågan av olika typer av specialkost i förskola och skola ökar, vilket väcker många fler frågor. Hur ska skolan hantera elevers dieter, matallergier och fastande, exempelvis i samband med ramadan? Får vilket barn som helst önska specialkost, eller krävs det särskilt intyg? Är det elevhälsans uppgift att skriva intyg eller ska vårdnadshavare få ett intyg från hälso- och sjukvården?

I vår webbtjänst JP Skolnet kan du läsa JP Infonets expert regionjurist Linda Larssons analys om specialkost och få svar även på övriga frågor.

Publicerad 10 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023