Vad ska vi tänka på innan vi ingår ett PUB-avtal med en digital läromedelsleverantör?

Många skolor bedriver just nu, fullt ut eller i viss mån, distansundervisning på grund av den rådande covid-19-pandemin och ännu fler förbereder sig för samma sak. För att underlätta undervisningen på distans vill många använda digitala plattformar eller digitala läromedel  för undervisningen. De kan då behöva överväga att ingå personuppgiftsbiträdesavtal, så kallade PUB-avtal, med leverantören för att uppfylla kraven i GDPR. Här går en av våra jurister igenom vad man behöver tänka på inför signering av ett sådant avtal. 

Vår rekommendation är att använda Sveriges kommuner och regioners (SKR) PUB-avtalsmall med tillhörande bilagor. På så vis undviker man oftast att hamna i långa avtalsförhandlingar eller riskera att ens organisation får ett avtalsförslag som är obalanserat, vanligen till leverantörens fördel. Om leverantören inte godkänner SKR:s PUB-avtal och skolan ändå vill nyttja den tjänst som leverantören tillhandahåller finns det några saker man särskilt bör tänka på innan avtal ingås.

 • Undersök om det faktiskt föreligger en personuppgiftsbiträdessituation.

 • Om det är en personuppgiftsbiträdessituation, se till att det avtal som upprättas uppfyller alla punkter i artikel 28 GDPR. Annars är det inte ett giltigt PUB-avtal.

 • Se till att PUB-avtalet har en bilaga med tydliga instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträdet.

 • Undersök vad som stadgas i ansvarsbegräsnings-, ersättnings- och tredjelandsöverföringsklausuler.

Behöver du ytterligare stöd eller råd i hur du ska gå tillväga? Våra dataskyddsjurister hjälper gärna dig och din organisation med dessa frågor. Kontakta oss på radgivning@jpinfonet.se.

Publicerad 8 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023