Vad ska vi tänka på innan vi ingår ett PUB-avtal med en digital läromedelsleverantör?

Många skolor bedriver just nu, fullt ut eller i viss mån, distansundervisning på grund av den rådande covid-19-pandemin och ännu fler förbereder sig för samma sak. För att underlätta undervisningen på distans vill många använda digitala plattformar eller digitala läromedel  för undervisningen. De kan då behöva överväga att ingå personuppgiftsbiträdesavtal, så kallade PUB-avtal, med leverantören för att uppfylla kraven i GDPR. Här går en av våra jurister igenom vad man behöver tänka på inför signering av ett sådant avtal. 

Vår rekommendation är att använda Sveriges kommuner och regioners (SKR) PUB-avtalsmall med tillhörande bilagor. På så vis undviker man oftast att hamna i långa avtalsförhandlingar eller riskera att ens organisation får ett avtalsförslag som är obalanserat, vanligen till leverantörens fördel. Om leverantören inte godkänner SKR:s PUB-avtal och skolan ändå vill nyttja den tjänst som leverantören tillhandahåller finns det några saker man särskilt bör tänka på innan avtal ingås.

  • Undersök om det faktiskt föreligger en personuppgiftsbiträdessituation.

  • Om det är en personuppgiftsbiträdessituation, se till att det avtal som upprättas uppfyller alla punkter i artikel 28 GDPR. Annars är det inte ett giltigt PUB-avtal.

  • Se till att PUB-avtalet har en bilaga med tydliga instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträdet.

  • Undersök vad som stadgas i ansvarsbegräsnings-, ersättnings- och tredjelandsöverföringsklausuler.

Behöver du ytterligare stöd eller råd i hur du ska gå tillväga? Våra dataskyddsjurister hjälper gärna dig och din organisation med dessa frågor. Kontakta oss på radgivning@jpinfonet.se.

Senast uppdaterad 8 apr 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området