Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vad ska vi tänka på innan vi ingår ett PUB-avtal med en digital läromedelsleverantör?

Många skolor bedriver just nu, fullt ut eller i viss mån, distansundervisning på grund av den rådande covid-19-pandemin och ännu fler förbereder sig för samma sak. För att underlätta undervisningen på distans vill många använda digitala plattformar eller digitala läromedel  för undervisningen. De kan då behöva överväga att ingå personuppgiftsbiträdesavtal, så kallade PUB-avtal, med leverantören för att uppfylla kraven i GDPR. Här går en av våra jurister igenom vad man behöver tänka på inför signering av ett sådant avtal. 

Vår rekommendation är att använda Sveriges kommuner och regioners (SKR) PUB-avtalsmall med tillhörande bilagor. På så vis undviker man oftast att hamna i långa avtalsförhandlingar eller riskera att ens organisation får ett avtalsförslag som är obalanserat, vanligen till leverantörens fördel. Om leverantören inte godkänner SKR:s PUB-avtal och skolan ändå vill nyttja den tjänst som leverantören tillhandahåller finns det några saker man särskilt bör tänka på innan avtal ingås.

  • Undersök om det faktiskt föreligger en personuppgiftsbiträdessituation.

  • Om det är en personuppgiftsbiträdessituation, se till att det avtal som upprättas uppfyller alla punkter i artikel 28 GDPR. Annars är det inte ett giltigt PUB-avtal.

  • Se till att PUB-avtalet har en bilaga med tydliga instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträdet.

  • Undersök vad som stadgas i ansvarsbegräsnings-, ersättnings- och tredjelandsöverföringsklausuler.

Behöver du ytterligare stöd eller råd i hur du ska gå tillväga? Våra dataskyddsjurister hjälper gärna dig och din organisation med dessa frågor. Kontakta oss på radgivning@jpinfonet.se.

Publicerad 8 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024