Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vad händer med avgiften om en förskola stängs?

Om en huvudman beslutar att tillfälligt stänga ner avgiftsbelagd verksamhet som förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg – vad händer då med avgiften? Här reder våra jurister ut frågan.

skola_vad_hander_med_avgiften_om_en_forskola_stangs_16x9.jpg

När det gäller platsavgifter anses kommunen och vårdnadshavarna ha ett civilrättsligt avtal om att vårdnadshavarna ska betala avgiften i utbyte mot att kommunen tillhandahåller en plats inom verksamheten. Högsta domstolen (HD) har bedömt ett fall där en förskola som inte kunnat hålla öppet under 12 dagar på grund av att personalen strejkade. Domstolen uttalade då att förpliktelsen att betala för omsorgen bör falla bort om kommunen inte tillhandahåller den avtalade tjänsten. Kommunen kan alltså enligt det rättsfallet inte ta ut en avgift för verksamhet som man inte erbjuder.

Det har av naturliga skäl inte prövats vad som gäller vid en tillfällig stängning på grund av coronaviruset. Men med beaktande av att HD-fallet är den vägledning som finns att utgå från och frågan inte reglerats i någon lag eller förordning är det rimligt att anta att en stängning under fler än några dagar bör medföra att vårdnadshavarna inte behöver betala avgift för den perioden. Har vårdnadshavarna redan betalat avgiften får kommunen alltså betala tillbaka den. Detta är också vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar. 

Vad gäller då för de barn som trots en stängning ska erbjudas barnomsorg enligt förordningen? Ska vårdnadshavarna betala en avgift för den omsorgen? Sådan omsorg kan ju behöva ordnas både till barn som normalt är placerade i verksamheten och barn som tidigare inte haft någon placering men som nu behöver omsorg.

Frågan är inte helt enkel att svara på eftersom avgiften inte verkar vara något som man hann fundera igenom i det hastiga lagstiftningsarbetet. I den nya lagen står ingen uttrycklig hänvisning till att den särskilda barnomsorgen ska utgå från skollagens bestämmelser – där avgift alltså är tillåten. I lagens förarbeten uttrycker man sig dock som att bestämmelserna ger en skyldighet att erbjuda ”viss verksamhet enligt skollagen”. I förordningen finns det också en svag koppling genom att man gör en hänvisning till att ”pedagogisk omsorg enligt 25 kap. skollagen” är en av de verksamhetstyper som ska erbjudas. Detta borde kunna tolkas som att det är okej att ta ut avgifter för den barnomsorg som ges enligt förordningen. Vill man vara helt på den säkra sidan kan det dock vara bäst att avstå.

Den här artikeln är hämtad från JP Skolnet. Vill du bevaka skolans område? Ansök om ett kostnadsfritt testkonto

Publicerad 27 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy