Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Behöver elevhälsans personal vara tillgänglig under sommaren?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Fråga: Behöver elevhälsans medicinska insatser vara tillgängliga under skolans lovdagar? Vad gäller för hantering av post för att skyndsamt kunna hantera ärenden som kommer in under sommaren?

Svar: Elevers tillgång till elevhälsa finns reglerad i skollagen och där framgår det att elever ska ha tillgång till elevhälsa. Det står vidare att det ska finnas skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Däremot finns inga ytterligare bestämmelser

om i vilken utsträckning tillgången till elevhälsa ska finnas utan det blir i stället upp till varje huvudman att avgöra. Det är dock viktigt att notera att elever som läser i lovskolan har samma rättigheter som när de får sin obligatoriska utbildning, exempelvis tillgången till elevhälsa.

När det gäller hantering av post så finns ett grundlagsstadgat skyndsamhetskrav i tryckfrihetsförordningen vad gäller att få ta del av allmänna handlingar. Detta krav omfattar personal vid offentligt drivna förskolor och skolor. En begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt och det gäller även under sommarsemester. Justitieombudsmannen (JO) har betonat just detta i flera beslut.

Skolan/kommunen måste alltså organisera verksamheten så att dessa krav uppfylls genom att exempelvis ha sådana rutiner att det är möjligt att dagligen kontrollera inkommande e-post, så att handläggningen av en begäran om utlämnande inte fördröjs av semesterskäl. Om huvudmannen väljer att lösa detta genom att möjliggöra så att tjänstgörande personal kommer åt semestrande personals inkorgar måste sekretessreglerna inom elevhälsan upprätthållas.

Behöver du lära dig mer om elevhälsan, vilka lagar som gäller och vad det innebär i praktiken?

Missa inte vår webbkurs för dig som jobbar inom elevhälsan där du behöver förhålla dig till lagar inom flera juridiska områden, till exempel skola och hälso- och sjukvård. I den här interaktiva webbkursen får du en grundlig genomgång av vad regelverket innebär i praktiken. Läs mer om webbkursen här.

Publicerad 13 mar 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy