Logga in

Glömt ditt lösenord?

Många skolor klarar distansundervisningen bra

Från en dag till en annan har gymnasieskolor och komvux tvingats ställa om till digital distansundervisning. En enkätundersökning från Skolverket visar att många lyckas hantera situationen bra.

skola_distansundervisning_gar_bra_16x9.jpg

Skolverket har hämtat in information från ett hundratal skolchefer och rektorer. Från stora friskolekoncerner till olika huvudmän för gymnasier i allt från små landsortskommuner till stora städer runt om i Sverige. Allt för att skapa en bild av läget just nu. Nulägesbilden är inte heltäckande och svarar inte på hur det ser ut i alla landets skolor men svaren ger en överlag positiv bild av läget.

– Vi ser i vår uppföljning att distansundervisningen på många håll fungerar mycket bra vilket vittnar om lärarnas kompetens och ansvarstagande, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

 Inte utan oro

Det finns samtidigt en rad orosmoment ute i skolorna. Flera lyfter att kvaliteten kan bli lidande om verksamheten inte kan återgå till det vanliga inom ganska kort tid. En annan oro rör nyanlända elever och vissa mer sårbara elevgrupper, och hur deras behov ska kunna tillgodoses i rådande situation.

Hur man ska kunna samla in ett tillräckligt underlag för att kunna sätta betyg på avgångseleverna är ytterligare ett bekymmer som delas av många skolchefer och rektorer.

– Den uppföljning vi har gjort synliggör en del frågor och problem med distansundervisningen. De behöver tas om hand och lösas. En fråga som återkommer är hur lärarna ska få underlag för betygsättning. Jag tror att lärarna inom ramen för distansundervisning kan skapa olika och kanske nya former för att följa upp elevernas lärande och kunskaper, säger Peter Fredriksson

Publicerad 7 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024