Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Digitala nationella prov skjuts fram

Tidplanen för införandet av digitala nationella prov är justerad. Det innebär att provtjänsten kommer att börja användas 2022 och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Justeringen görs för att ge både Skolverket och skolorna den förberedelsetid som behövs. 

– Skolorna behöver ha de tekniska förutsättningarna för att proven ska kunna genomföras. Våra undersökningar och signaler från försöksverksamheten visar att många skolor kommer ha svårt att hinna uppnå de tekniska kraven till år 2022. All teknik måste fungera för de hundratusentals elever som ska genomföra de nationella proven digitalt, säger Karin Hector-Stahre, projektledare för digitala nationella prov på Skolverket. 

Första proven kommer att genomföras 2023

Provtjänsten kommer att tas i bruk 2022 för vissa digitala nationella bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Under 2022 kommer skolorna att få möjlighet att testa och bekanta sig med den nya digitala provtjänsten.

– Det vore oansvarigt att lansera digitala nationella prov som inte är noggrant testade i sitt sammanhang. För oss är det avgörande att vi tillhandahåller en provtjänst som fungerar tillfredsställande för både elever och lärare i Sverige, säger Karin Hector-Stahre.

Publicerad 12 feb 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy