Vad gäller för skolmat när en skola stängs?

vad-galler-for-skolmat-nar-en-skola-stangs.jpg

De flesta skolor är skyldiga att erbjuda skolmat till sina elever. Men vad gäller när en skola stängs eller undervisningen sker på distans?  

Regeringen har kommenterat tillhandahållande av skolmat i de obligatoriska skolformerna i förordningsmotiv 2020:4. Regeringen påtalar i förordningsmotivet att det i förordningen inte har gjorts något undantag från skyldigheten att erbjuda näringsriktiga skolmåltider i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Denna skyldighet gäller alltså även i förhållande till elever som endast ges fjärr- eller distansundervisning. Om sådana elever vill ha skolmåltider föreslår regeringen att huvudmannen till exempel tillhandahåller frysta måltider för en hel vecka som eleverna kan hämta. Avhämtningen bör då ske enligt ett rullande schema så att inte för många elever kommer samtidigt. 

Om utbildning i en eller flera årskurser tillfälligt inte alls bedrivs har dock huvudmannen inga skyldigheter enligt skollagen i förhållande till eleverna under den tiden. Rätten till exempelvis skolmåltider förskjuts då i tiden till dess att utbildningen i de årskurserna återupptas.

När det gäller skolmåltider i gymnasieskolan har huvudmannen ingen skyldighet att tillhandahålla eleverna kostnadsfria måltider. Det bör därför inte finnas någon skyldighet att exempelvis ge eleverna matersättning, men huvudmannen kan givetvis frivilligt besluta om att erbjuda detta.

Den här artikeln är hämtad från JP Skolnet. Vill du bevaka skolans område? Ansök om ett kostnadsfritt testkonto

Senast uppdaterad 20 apr 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området