Vad gäller för skolmat när en skola stängs?

vad-galler-for-skolmat-nar-en-skola-stangs.jpg

De flesta skolor är skyldiga att erbjuda skolmat till sina elever. Men vad gäller när en skola stängs eller undervisningen sker på distans?  

Regeringen har kommenterat tillhandahållande av skolmat i de obligatoriska skolformerna i förordningsmotiv 2020:4. Regeringen påtalar i förordningsmotivet att det i förordningen inte har gjorts något undantag från skyldigheten att erbjuda näringsriktiga skolmåltider i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Denna skyldighet gäller alltså även i förhållande till elever som endast ges fjärr- eller distansundervisning. Om sådana elever vill ha skolmåltider föreslår regeringen att huvudmannen till exempel tillhandahåller frysta måltider för en hel vecka som eleverna kan hämta. Avhämtningen bör då ske enligt ett rullande schema så att inte för många elever kommer samtidigt. 

Om utbildning i en eller flera årskurser tillfälligt inte alls bedrivs har dock huvudmannen inga skyldigheter enligt skollagen i förhållande till eleverna under den tiden. Rätten till exempelvis skolmåltider förskjuts då i tiden till dess att utbildningen i de årskurserna återupptas.

När det gäller skolmåltider i gymnasieskolan har huvudmannen ingen skyldighet att tillhandahålla eleverna kostnadsfria måltider. Det bör därför inte finnas någon skyldighet att exempelvis ge eleverna matersättning, men huvudmannen kan givetvis frivilligt besluta om att erbjuda detta.

Den här artikeln är hämtad från JP Skolnet. Vill du bevaka skolans område? Ansök om ett kostnadsfritt testkonto

Publicerad 20 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En granskning från Riksrevisionen visar att delar av Skolverkets statistik inte håller tillräckligt hög kvalitet.

22 nov 2022

Vår skoljurist Maria Bjurholm ger en kort redogörelse av de nya reglerna.

18 nov 2022

45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021. Det visar en undersökning som Brå publicerade i slutet av oktober.

18 nov 2022