JP Infonet.se

Kompetensutveckling för dig som måste veta mest

Kvalificerad juridik för kvalificerade jurister

Aktuella kurser och utbildningar

  • Hanteringen av avfall är utförligt reglerad och lagstiftningen är mycket komplicerad. Kursen tar ett helhetsgrepp på avfallsproblematiken inklusive de senaste årens nyheter och de kommande ändringarna i miljöbalkens 15 kapitel. (6 undervisningstimmar)

    Göteborg 1-dagskurs Kursledare: Oscar Heimeryd
  • Kursen ger dig en genomgång av gällande regelverk för drönaroperationer och även en inblick i vad som kommer att krävas enligt kommande regelverk. Du får förståelse för varför reglerna finns och hur du kan göra bra säkerhetsbedömningar. (2,75 undervisningstimmar)

    Stockholm ½-dagskurs Kursledare: Joel Sköld
  • Kursen behandlar bygglovet ur ett fördjupningsperspektiv. Vi behandlar senaste årens nyheter och praxis och går in mer på djupet i de frågor som har mest praktisk betydelse för arbetet med och kring bygglov.

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Johannes Holmgren
Alla kurser

Möt våra kursledare

Alla kursledare

Välkommen till kursen Miljörättens grunder och regleringar

Behöver du grundkunskaper inom miljörätten eller är i behov av en uppdatering? Här berättar Stefan Rubenson om varför den här kursen passar dig.

Kontakta oss