JP Infonet.se

Kompetensutveckling för dig som måste veta mest

Kvalificerad juridik för kvalificerade jurister

Aktuella kurser och utbildningar

 • Kurs - Kommunala aktiebolag
  Offentlig förvaltning

  Kursen innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan allmän förvaltningsrätt och civilrätten. Innehållet riktar sig till tjänstemän och jurister i kommuner och bolag samt advokater m.fl.  (6,25 undervisningstimmar)

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Patrik Kastberg
 • Hanteringen av avfall är utförligt reglerad och lagstiftningen är mycket komplicerad. Kursen tar ett helhetsgrepp på avfallsproblematiken inklusive de senaste årens nyheter och de kommande ändringarna i miljöbalkens 15 kapitel. (6 undervisningstimmar)

  Göteborg 1-dagskurs Kursledare: Oscar Heimeryd
 • Kursen behandlar bygglovet ur ett fördjupningsperspektiv. Vi behandlar senaste årens nyheter och praxis och går in mer på djupet i de frågor som har mest praktisk betydelse för arbetet med och kring bygglov.

  Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Johannes Holmgren
Alla kurser

Möt våra kursledare

Alla kursledare

Välkommen till kursen Miljörättens grunder och regleringar

Behöver du grundkunskaper inom miljörätten eller är i behov av en uppdatering? Här berättar Stefan Rubenson om varför den här kursen passar dig.

Kontakta oss