Kurser inom socialrätt

Gå en kurs i socialrätt och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk, rättspraxis och tillämpning. Våra kurser i socialrätt vägleder dig i vilka rättsliga ramar som gäller i fråga om personlig assistans, handläggning av ekonomiskt bistånd, barnrätt, LSS, äldreomsorg och mycket mer. Våra kurser i socialrätt vänder sig till dig som arbetar som chef, handläggare, administratör eller på annat sätt är verksam inom socialtjänsten och vill bredda din kunskapsbas, höja din kompetens och känna dig säkrare i din yrkesroll.

Rabatt för medlemmar hos Vision Fackförbund


Om du är eller blir medlem i Vision får du 950 :- rabatt på alla våra kurser inom socialrätt.
Hämta din rabattkod hos Vision här >

Filtrera bland kurserna som visas nedan

Delta på våra kurser och möt både föreläsare och branschkollegor – var du än befinner dig.

Träffa oss i mindre grupper på någon av våra hybridkurser under hösten.

Interaktiva webbkurser som du tar del av i ditt eget tempo.

Låt utbildningen komma till er, skräddarsydd efter era önskemål.

Lär dig hur du arbetar effektivt och lagenligt med barnkonventionen i din organisation.

Kurs: Barnrättsperspektivet i socialtjänsten

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Marie Lundin Karphammar Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

En fördjupande kurs med konkreta problemställningar rörande ekonomiskt bistånd. Lär dig mer om metoder och rutiner som underlättar handläggningen.

Kurs: Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Natalie Glotz Stade Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården. I den här kursen får du en konkret genomgång av vårdgivarnas samlade ansvar och mycket mer.

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Linda Larsson Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

En översiktskurs för dig som jobbar inom vård och omsorg. Kursen ger kunskap om hur du jobbar med personuppgifter enligt GDPR och hur reglerna påverkar din arbetsvardag i kommunal verksamhet. 

Kurs: GDPR inom vård och omsorg

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Laura Gashi Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Få ökad kunskap och säkerhet i skydds- och förhandsbedömningar för att på bästa sätt kunna hjälpa barn i svåra situationer.

Kurs: Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Ulrika Ekebro Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Få kunskaper om hur du arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i din organisation.

Kurs: Hot och våld på jobbet – juridik och säkerhet

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Susanne Strand Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Denna kurs ger deltagarna en genomgång av vad kommunal hälso- och sjukvård är samt tar upp regelverket kring ansvarsfördelning samt samverkansregler och vårdplanering och delegering. Även regelverket kring sammanhållen journalföring och sekretess behandlas.

Kurs: Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Linda Larsson Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursen ger dig en genomgång av de grundläggande rättsregler som är aktuella för verksamheten inom socialtjänsten och riktar sig till dig som är ny inom området eller behöver en repetition.

Kurs: Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Anna Agardh , Clara Henley Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för högre kvalitet och säkerhet i verksamheten.

Kurs: Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Emma Fall Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursen behandlar det familjerättsliga som är kommunens ansvar, bl.a. frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vänder sig till dig som jobbar som handläggare eller enhetschef.

Kurs: Familjerätten i kommunen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Ylva Hedén Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Gå till sida: , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida), 5 ,