Kurs - Att fastställa faderskap och föräldraskap

Det är kommunens ansvar att utreda och fastställa föräldraskap. Handläggningen av  föräldraskapsärenden består av många olika moment och ställningstaganden.  Aktuell kunskap är därför nödvändig för alla som arbetar inom området.

Kursen Att fastställa faderskap och föräldraskap innehåller en allmän genomgång av fastställande av faderskap eller föräldraskap med fördjupningar inom de aktuella områdena;

 •  Faderskapspresumtion
 •  Ansvar för att att fastställa faderskapet
 •  Utredning och nedläggning av utredning
 •  Utredning efter assisterad befruktning
 •  Ärenden med utlandsanknytning
 •  Konceptionstid och rättsgenetiska undersökningar
 •  Bekräftelsen
 •  Sekretess
 •  Rättegången
 • Gällande rätt och aktuell praxis redogörs för under varje avsnitt.

Kursen riktar sig främst till handläggare och enhetschefer med ansvar för familjerättsliga frågor inom den kommunala verksamheten. Kursen passar även andra såsom praktiserande jurister, advokater och andra rådgivare inom familjerättens område.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Innehållsrik och matnyttig dag, mycket bra information om hur man handlägger faderskapsärenden"
"Mycket användbart"
"Bra utbildning med både grund och en bredd. Kunniga föreläsare"

Föreläsare

Anna Agardh

Stadsadvokat

Stadsadvokat Anna Agardh arbetar med  bl.a. med social- och familjerätt, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess.

Clara Henley

Stadsadvokat, Stockholms stad

Stadsadvokat Clara Henley arbetar med bl.a. med social- och familjerätt, skoljuridik, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess.

Programpunkter för utbildningen

 • Samhällets ansvar för att fastställa faderskapet. Föräldrars integritet mot barnets bästa.
 • Innebörden av faderskapspresumtionen och när faderskapet ska fastställas.
 • Initiering av utredningar samt ansvarig kommun och nämnd.
 • Ärenden med utlandsanknytning. Barnets hemvist, barn utomlands och adption. Biträde av utlandsmyndighet.
 • Konceptionstiden.
 • Rättsgenetiska undersökningar.
 • Bekräftelsen. Faderns bekräftelse samt hävdande av faderskapspresumtion genom annan mans bekräftelse, s.k. trepartsärende.
 • Sekretess.
 • Rättegången. Talerätt, behörig domstol, dokument till rätten, talan mot flera män, talan mot bortavarande eller avliden far, dom på handlingarna och muntlig förberedelse/huvudförhandling.

KONTAKT

Har du frågor om kursen, Att fastställa faderskap och föräldraskap eller eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000