Emma Fall

Rådgivare, jurist

Emma Fall är jurist med huvudsaklig inriktning på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt. Emma är van processförare i LVU- och LVM-mål och har därtill mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hos JP Infonet arbetar Emma med juridisk rådgivning

Erfarenhet

2018– Jurist, JP Rådgivning
2017–2018 Förvaltningsjurist, socialförvaltningen i Trelleborgs kommun
2015–2017 Enhetschef, individ- och familjeomsorg, Trelleborgs kommun
2010–2015 Sektionschef, individ-och familjeomsorg, Malmö stad 
2006–2010 Utvecklingssekreterare, individ-och familjeomsorg, Malmö stad 
2004–2006 Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd, individ-och familjeomsorg, Malmö stad  

Utbildad processledare i Lean och i risk- och sårbarhetsanalys (krisberedskap)

Jur kand, Lunds universitet 2003

Fil kand i allmän kriminologi, Stockholms universitet 2003

Kontakt


E-post: emma.fall@jpinfonet.se
Telefon: 042 - 495 42 56
Mobil: 073 - 023 93 99

Kurser

Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete
Praktisk processrätt för socialtjänsten
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten - en juridisk grundkurs