Webbkurs

Bistånd till boende

Bistånd till boende

Om kursen

Välkommen till webbkursen Bistånd till boende!

Den här kursen handlar om att få bistånd till en bostad, en form av stöd som skiljer sig från att få ekonomiskt stöd till hyreskostnader. Bistånd till boende är ett mycket aktuellt område eftersom bostadsmarknaden idag ser ut som den gör. I kursen kommer vi att gå igenom den tydliga rättspraxis som finns på området. Denna praxis är sträng, vilket gör att många handläggare har svårigheter med den. Ibland kan den uppfattas som orimlig och det finns ofta motstånd i att vilja tillämpa den. Det gör att beslutsfattandet riskerar att bli orättvist och ojämlikt.

Den här kursen kommer ge dig som handläggare av bistånd till bostad en trygg juridisk grund att stå på. Du kommer att vägledas genom alla steg i bedömningen. I kursen kommer vi att gå igenom en stor mängd rättspraxis, för att du ska få se hur Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna har tolkat vissa begrepp. Syftet är att du ska få en känsla för den juridiska terminologin och hur den kan tillämpas. Alla domar och övrigt juridiskt material går också att ladda ner och läsa i sin helhet.

 

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.

Programpunkter

 • Gällande rätt
 • Hur prövningen går till
 • Grunder vid en prövning
  • Att vara bostadslös
  • Speciella svårigheter
  • Förmåga att söka bostad
  • Hot och våld
  • Psykiskt mående
  • Funktionsnedsättning
  • Barnperspektivet
  • Nyanlända
 • Nöd och akutboende
 • Prövning enligt 4 kap. 2 § SoL
Natalie Glotz Stade

Manus och föreläsare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här

Beställ din webbkurs här

ca 1,5 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Bistånd till boende

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 1,5 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Bistånd till boende

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

10 jun 2022

Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. 

9 jun 2022

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

9 jun 2022