Webbkurs

Behöriga företrädare

Behöriga företrädare

Om kursen

Sedan 1989 kan ingen person över 18 år omyndigförklaras i Sverige. Istället har det införts olika former av ställföreträdarskap, som vi kommer att gå igenom i den här kursen. Kursen riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper inom socialrätt och vill fördjupa dig i vad de olika företrädarformerna innebär. Du kanske är handläggare eller chef inom kommun och region och ska kunna bedöma vem som har behov av ett förvaltarskap. Kanske vill du veta när en framtidsfullmakt träder i kraft eller så måste du ha koll på när en god man kan begära ut sekretessbelagd information om sin huvudman.

Syftet med kursen är att tydliggöra de olika formerna för ställföreträdarskap. Du kommer att lära dig hur de olika företrädarskapen uppkommer, vilka förfaranderegler och formkrav som finns, vilka befogenheter som de olika företrädarna kan ha, vilka olika ansvarsområden de täcker, vem som har rätt att ta del av sekretessbelagd information och hur man avgör vilket ställföreträdarskap som är rätt i varje enskilt fall.

Till din hjälp finns genomgångar av gällande lagstiftning och rättsfall från verkligheten. I kursen finns också fördjupningar som ger exempel på situationer som kan uppstå och diskuterar praktiskt hur de kan lösas. Du får även tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Ett smakprov från webbkursen

Här kan du ta del av första kapitlet i webbkursen för att få en känsla av hur den fungerar.

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen.

Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.

Programpunkter  • Företrädare för barn
  • Anhörigbehörighet
  • God man
  • Förvaltare
  • Sekretess hos överförmyndaren
  • Fullmakt
Emma Fall

Manus och föreläsare

Emma Fall Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 2 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Behöriga företrädare

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 2 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Behöriga företrädare

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023