Konferens

Barnkonventionsdagen 2023

Barnkonventionsdagen 2023

Om konferensen

Livesänd konferens 7 februari 2023 kl. 9.00-16.00

Generaldirektörerna kommer. JO kommer. Gör du? 
– Välkommen till Barnkonventionsdagen 2023!

FN:s barnkonvention har varit svensk lag i tre år. Vad har blivit annorlunda under den här tiden? Hur har myndigheternas verksamhet påverkats? Finns det rättspraxis på området? Vad händer i kommunerna och regionerna? De här frågorna och många fler kommer att besvaras under den fjärde upplagan av Barnkonventionsdagen. Hit kommer makthavare från relevanta myndigheter och intresseorganisationer och dagen innehåller både föreläsningar, paneldiskussioner, goda exempel och möjligheten att ställa frågor.

Bland årets talare finns generaldirektörerna för Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, Justitieombudsmannen och företrädare för en lång rad organisationer som exempelvis Unicef, Allmänna barnhuset och Bris.

Under Barnkonventionsdagen kommer du som på något sätt arbetar med eller ansvarar för en verksamhet som är skyldig att anlägga ett barnperspektiv att få möjlighet att lära nytt, få en god inblick i många både tunga och komplicerade frågor och få konkreta råd om hur barnkonventionen får relevans i det dagliga arbetet så att du kan göra skillnad för barn och unga.

Välkommen till oss på JP Infonet!

Program

Inledning

09:00-09:10

Dagens moderatorer:
Helena Reinius, projektledare, JP Infonet
Marie Lundin Karphammar, handläggare och barnrättsjurist, SKR

Läs mer

Välkomna!

09:10-09:15

Kajsa Palmberg, affärs-​ och marknadschef, JP Infonet

Läs mer

Nyheter i barnrättsarbetet och domarna vi väntat på

09:15-09:45

Marie Lundin Karphammar, handläggare och barnrättsjurist, SKR

Läs mer

Barnets bästa när det är som svårast ur ett JO-perspektiv

09:45-10:15

Justitieombudsmannen Thomas Norling

Läs mer

Kaffepaus

10:15-10:30

Vuxengissa

10:30-10:45

Linn Englund, verksamhetsutvecklare, barnombud och kurator, Maskrosbarn

Läs mer

Vad säger barnen vi möter?

10:45-11:00

Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef, Skydd & Behandling, Stadsmissionen

Läs mer

Vad nytt ser Barnombudsmannen och civilsamhällets barnrättsorganisationer nu när barnkonventionen varit lag i tre år?

11:00-11:45

Elisabeth Dahlin, barnombudsman
Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris
Pernilla Baralt, generalsekreterare på Unicef
Cecilia Sjölander, generalsekreterare på Allmänna Barnhuset

Läs mer

Lunch

11:45-12:45

Gängkriminalitet – en barnrättsfråga

12:45-13:00

Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

13:00-13:15

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Umgänge – för barnets bästa?

13:15-13:30

Tanja Hillberg, fil. dr i psykologi, sakkunnig barnfrid, Unizon

Läs mer

Att jobba med föräldrar i konflikt, när det finns uppgifter om relationsvåld

13:30-14:00

Sandra Mc Ginn, grundare, Hela Barn och socionom och familjebehandlare, Botkyrka kommun
Maria Sköld, grundare, Hela Barn och socionom, arbetar stadsövergripande med bland annat barnrättsfrågor, Socialförvaltningen, Stockholms stad
Patric Eriksson, familjebehandlare och nätverksledare, Botkyrka kommun

Läs mer

Ombud i vårdnadstvister – så arbetar vi med barnkonsekvensanalyser

14:00-14:20

Lotta Dahlstrand, jur. dr i barnrätt och ansvarig för barnrättsfrågor, Familjens Jurist
Sanne Andersson, jurist, Familjens Jurist

Läs mer

Kaffepaus

14:20-14:35

Vad innebär barnsynen och barnrättsperspektivet i praktiken med fokus på det främjande och förebyggande arbetet?

14:35-14:55

Gustavo Nazar, barnrättsstrateg
Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert

Läs mer

Vilka frisk- och skyddsfaktorer kan vara en hjälp när det är som svårast?

14:55-15:20

Mia Börjesson, socionom, handledare och författare

Läs mer

Myndigheternas barnrättsarbete och paneldebatt

15:20-15:55

Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
Andrea Hormazabal, ansvarig samordnare inom området barn och unga, Socialstyrelsen

Läs mer

Avslutning

15:55-16:00

Helena Reinius, projektledare, JP Infonet
Marie Lundin Karphammar, handläggare och barnrättsjurist, SKR

Läs mer

Medverkande

Helena Reinius

Projektledare

Marie Lundin Karphammar

Handläggare och barnrättsjurist, SKR

Kajsa Palmberg

Affärs- och marknadschef

Thomas Norling

Justitieombudsman, JO

Linn Englund

Verksamhetsutvecklare, barnombud och kurator,...

Caroline Karlsson

Verksamhetsområdeschef, Skydd & Behandling,...

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare, Bris

Fredrik Malmberg

Generaldirektör, Specialpedagogiska...

Pernilla Baralt

Generalsekreterare, Unicef

Cecilia Sjölander

Generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Tanja Hillberg

fil. dr i psykologi, sakkunnig barnfrid, Unizon

Sandra Mc Ginn

Familj- och nätverksterapeut, grundare av Hela...

Maria Sköld

Socionom, grundare av Hela Barn.

Patric Eriksson

Familjebehandlare och nätverksledare, Botkyrka...

Lotta Dahlstrand

Jur. dr i barnrätt och ansvarig för...

Sanne Andersson

Jurist, Familjens Jurist

Gustavo Nazar

Barnrättsstrateg, Malmö stad

Sylvia Carlsdotter

Kultur & Kommunikation

Mia Börjesson

Socionom och författare

Peter Fredriksson

Generaldirektör, Skolverket

Andrea Hormazabal

Ansvarig samordnare inom området barn och unga,...

Sponsorer

Familjens jursit.jpg

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd

Livesänd

09:00-16:00 Livesänd Antal platser stacks 1950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Barnkonventionsdagen

Tillfälle: den 7 februari 2023 09:00-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Barnkonventionsdagen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

29 nov 2022

Kammarrätten bedömer att storasystern har fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror och att hon behöver avlastas för att båda barnen ska kunna få sina individuella behov av stöd och hjälp tillgodosedda.

25 nov 2022

Vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen reder ut vad som gäller.

24 nov 2022