Webbkurs

Att samtala med barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Att samtala med barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Om kursen

Välkommen till webbkursen Att samtala med barn och ungdomar med funktionsnedsättning!

I den här baskursen riktar vi oss till dig som i ditt arbete möter barn och unga med särskilda behov. Här får du konkret handledning i hur du bemöter individen där just den befinner sig, oavsett om du arbetar inom socialtjänsten, LSS, psykiatrin eller i skolans värld. 

Kursen går stegvis igenom hur du planerar och lägger upp ett samtal, alltifrån inbjudan till strukturen för mötet. Hur ljud, ljus och hur ni sitter i rummet kan påverka förutsättningarna för ett lyckat möte. Därefter går vi igenom genomförandet, hur du undviker fallgropar och skapar ett bra samtalsklimat. Du får även tips på hur du kan följa upp mötet efteråt. 

Förutom det går vi igenom några av de vanligaste funktionsnedsättningarna och hur de ofta kan gå in i varandra. Vi berättar även hur du kan stödja föräldrar i att hjälpa sitt barn att bli mer självständigt. 

E-​learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. Varje kapitel avslutas med en övning där du får testa på att lösa en fiktiv situation. Du får också flera boktips i ämnet.

Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.

Programpunkter

 • Autism, intellektuell funktionsnedsättning och närliggande diagnoser
 • Om svårigheter, begåvning och bedömning
 • Delaktighet och rättigheter
 • Mötet med barnet
 • Språk och kommunikation
 • Olika samtalsmetoder
 • Utvärdering och uppföljning
Ann Jacobsson

Manus och föreläsare

Ann Jacobsson Psykolog

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här

Beställ din webbkurs här

Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Att samtala med barn och ungdomar med funktionsnedsättning

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

Webbkurs

Kurs: Webbkurs Att samtala med barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

En person med skyddad folkbokföring ansökte om ekonomiskt bistånd i kommunen där hen var folkbokförd. Nämnden avslog ansökan eftersom personen vistades i en annan kommun sedan en tid tillbaka och inte tänkte komma tillbaka till kommunen.

13 maj 2022

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

12 maj 2022

Regeringen vill att möjligheten för personer i behov av hjälp med egenvård ska förbättras. Förslag om lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans vid behov av egenvård presenterades i en lagrådsremiss i mars. Nu går regeringen vidare och lägger fram en proposition.

11 maj 2022