Gustaf von Essen

Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Hej Gustaf! Hur jobbar ni med rådgivning på JP Infonet?

– Lagstiftningen är inte alltid lättolkad och särskilt inte för en ickejurist. Där kan vi hoppa in och hjälpa till med att stärka upp med den juridiska kompetensen, vare sig det gäller att besvara en kort fråga om en bestämmelses betydelse eller att föra en hel domstolsprocess.

Kan du berätta om något uppdrag du fått nyligen?

– Vi hjälpte en kommun i ett tillsynsärende där socialtjänstens agerande i ett tvångsvårdsärende skulle granska av en tillsynsmyndighet. Det visade sig vara ett ganska stort uppdrag, med flera avstämningsmöten, där vi benade ut vad tillsynsmyndigheten var ute efter samt hjälpte kommunen att skriva deras yttranden och svar till myndigheten.

Även om det inte alltid går att rädda upp en situation är det skönt för handläggare på kommunen att veta att deras svar innehåller den juridiska argumentation som bäst för fram deras ståndpunkt. Det är inte alltid helt lätt att veta vad man ska svara och vilka delar man ska trycka på i ett yttrande till tillsynsmyndighet eller under en domstolsprocess.

Vilka kunder brukar höra av sig till dig?

– I det här fallet var det en kommun som tidigare hade deltagit på en kundanpassad utbildning som jag och Emma Fall höll om praktisk processrätt. En utbildning som ger socialsekreterare grundläggande kunskaper i hur man ska agera och hur man kan förbereda sig inför en domstolsprocess.

Erfarenhet


2019– JP Infonet
2017–2019 Förvaltningsrättsnotarie vid Förvaltningsrätten i Stockholm
2016–2017 Utredare på Socialstyrelsen
2016 Juristexamen från Stockholms universitet

Kontakt

E-post: gustaf.vonessen@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 71
Mobil: 073 - 588 74 92

Kurser

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning
Nya regler om bostadsanpassningsbidrag
Praktisk processrätt för socialtjänsten
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs
Webbkurs Missbruksvård bas