Gustaf von Essen

Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Hej Gustaf! Hur jobbar ni med rådgivning på JP Infonet?

– Lagstiftningen är inte alltid lättolkad och särskilt inte för en ickejurist. Där kan vi hoppa in och hjälpa till med att stärka upp med den juridiska kompetensen, vare sig det gäller att besvara en kort fråga om en bestämmelses betydelse eller att föra en hel domstolsprocess.

Kan du berätta om något uppdrag du fått nyligen?

– Vi hjälpte en kommun i ett tillsynsärende där socialtjänstens agerande i ett tvångsvårdsärende skulle granska av en tillsynsmyndighet. Det visade sig vara ett ganska stort uppdrag, med flera avstämningsmöten, där vi benade ut vad tillsynsmyndigheten var ute efter samt hjälpte kommunen att skriva deras yttranden och svar till myndigheten.

Även om det inte alltid går att rädda upp en situation är det skönt för handläggare på kommunen att veta att deras svar innehåller den juridiska argumentation som bäst för fram deras ståndpunkt. Det är inte alltid helt lätt att veta vad man ska svara och vilka delar man ska trycka på i ett yttrande till tillsynsmyndighet eller under en domstolsprocess.

Vilka kunder brukar höra av sig till dig?

– I det här fallet var det en kommun som tidigare hade deltagit på en kundanpassad utbildning som jag och Emma Fall höll om praktisk processrätt. En utbildning som ger socialsekreterare grundläggande kunskaper i hur man ska agera och hur man kan förbereda sig inför en domstolsprocess.

Erfarenhet


2019– JP Infonet
2017–2019 Förvaltningsrättsnotarie vid Förvaltningsrätten i Stockholm
2016–2017 Utredare på Socialstyrelsen
2016 Juristexamen från Stockholms universitet

Kontakt

E-​post: radgivning@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 462 65 60

Gustaf jobbar med följande tjänster

Gustafs kurser

Få en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Krav på objektivitet, anmäla jäv och vad som räknas som en muta.

Kursledare: Janna Sundberg, Gustaf von Essen Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 9 februari 2024

Kursen hjälper dig att navigera i gränsdragningen mellan olika regelverk såsom OSL, FHL, brottsbalken, skyddslagen och säkerhetsskyddslagen.

Kursledare: Conny Larsson, Gustaf von Essen Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Tvådagarskurs i juridik för socialtjänsten. Fördjupning i de viktigaste lagarna med särskilt fokus på verksamhetsområdet IFO. Kursen vänder sig till dig som handläggare eller chef och passar även nyanställda. 

Kursledare: Gustaf von Essen, Martin Lager Livesänd Antal platser 2-dagarskurs Fler tillfällen: 10–11 april 2024, 7–8 november 2024

Få en genomgång av de regelverk och nya lagändringar som är viktiga och aktuella i administratörens vardag som allmän förvaltningsrätt, sekretess och personuppgiftsfrågor. 

Kursledare: Emma Fall, Gustaf von Essen Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 17 september 2024

Så går en domstolsprocess till och så förbereder du dig inför förhandlingen.

Kursledare: Emma Fall, Gustaf von Essen Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 8 oktober 2024

En praktiskt orienterad kurs om allmänna handlingar, hur utlämnanden får gå till, hur man gör en sekretessprövning och mycket mer.

Manus/Föreläsare: Janna Sundberg, Gustaf von Essen

Den här webbkursen tar upp det som du behöver veta för att göra korrekta ansökningar om LVM-vård hos domstol.

Manus/Föreläsare: Gustaf von Essen, Natalie Glotz Stade