Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen. Simon har också jobbat som expert på Skolverket och i statliga utredningar åt bland annat utbildningsdepartementet. 

Hej Simon! Vad jobbar du med som rådgivare på JP Infonet?

Jag är jurist och arbetar här på JP sedan 2010 med rådgivning inom offentlig rätt – främst förvaltningsrätt, kommunalrätt, skolfrågor och GDPR. Jag kom hit från Skolinspektionen och dessförinnan Skolverket. Där var jag undervisningsråd och arbetade med utredningar och tillsyn, men ansvarade även för en av myndighetens större databaser.

Kan du berätta om något intressant uppdrag?

Jag fick en fråga från en kommun som ville ingå avtalssamverkan med en grannkommun – frågor om tillstånd och tillsyn och så. Det infördes ju nya regler för avtalssamverkan när nya kommunallagen kom för några år sedan och den här lite mindre kommunen ville effektivisera sitt arbete och göra verksamheten mindre sårbar. Det visade sig finnas många intressanta aspekter att fördjupa sig i, utöver villkoren för den dagliga handläggningen. Hur skulle avtalet hantera det faktum att vissa principiellt viktiga frågor måste tas av nämnd och inte får delegeras? Hur skulle man göra om någon överklagade besluten - vem skulle bereda sådana ärenden? Vad behövde den överlämnande kommunen ha för uppsägningstid på samverkansavtalet för att hinna återbemanna funktionen i egen regi? 

Jag tycker det är kul att komma in i verksamheter där jag kan ge råd och vägledning utifrån både mina juridiska kunskaper och den kännedom jag samlat på mig genom åren om hur olika organisationer tidigare hittat fungerande lösningar på problem och frågeställningar. Det är alltid kul när man kan tillämpa sådant i nya organisationer och ibland på helt nya områden. Och så gillar jag att utbilda! Det ägnar jag ganska mycket tid åt nuförtiden, både mer översiktliga juridiska utbildningar där utmaningen är att skapa förståelse för juridiken hos människor som inte jobbar med sådant dagligen och kanske känner sig lite avvaktande inför det fyrkantiga språket och annorlunda begreppen. Men även mer juristnördiga seminarier där man djupdyker och diskuterar knepiga spörsmål tillsammans med andra som brottas med dem i sitt dagliga arbete. Att kunna bidra till att hitta tolkningar och lösningar som fungerar praktiskt – det är nog det jag gillar bäst med mitt jobb.

Erfarenhet

2010 -             JP Infonet Förlag AB
2008 - 2010    Skolinspektionen, Undervisningsråd
2002 - 2008    Skolverket, Expert och Undervisningsråd
2002               Naturvårdsverket, Utredare
2001 - 2002    Stockholms Universitet, Idéhistoria
1994 - 2001    EAL miljö – ekonomi - juridik, VD
1994 -             Socialdepartementet, handläggare
1993               Jur. kand. Stockholms Universitet

Kontakt

E-post: simon.jernelov@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 24

Kurser

Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs