Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Social hyresjuridik

Social hyresjuridik

Om kursen

Hur ser hyresjuridiken ut i förhållande till sociala hyreskontrakt? Den här kursen lyfter ett juridiskt område där den sociala lagstiftningen och hyresjuridiken ibland krockar med varandra.

Det behövs god kunskap kring den hyresjuridik som aktualiseras vid så kallade sociala kontrakt, för att få verkställigheten av gynnande förvaltningsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) om boenden att fungera. Området upplevs ofta vara komplext och frågor av praktisk karaktär uppkommer många gånger. Kursen kommer på ett pedagogiskt sätt att ge svar på:

 • Vad innebär det rent praktiskt när klienten inte längre har rätt till en insats enligt SoL, utifrån domstolsbeslut, i ett läge då klienten fått hyresrättsligt besittningsskydd?
 • Vad gör man när en person inte flyttar trots att avtalet upphört?
 • Vad gör man när en person bara försvinner?
 • Hur kan man förebygga knepiga situationer?
 • Hur kan man upprätta hyresavtal och andra dokument som håller rättsligt och som relaterar till varandra på ett lagligt sätt?

För vem passar kursen?

Som handläggare behöver man förstå de olika, inte helt okomplicerade, processvägarna till dels hyresnämnden, dels allmän domstol och hur man knyter ihop socialrätt och hyresjuridik. Kursen riktar sig därför till dig som socialsekreterare eller chef i socialtjänsten men även dig som handlägger bistånd i form av boende och till tjänstepersoner hos andra förvaltningar som har i uppdrag att sköta det praktiska kring kontrakt, uppsägning, besittningsskydd med mera.

Programpunkter

 • Två juridiska spår: hyresjuridik – socialrätt
 • Utgångspunkten: ärende om bistånd i form av boende enligt SoL, bedömningen
 • Förbjudna och tillåtna villkor
 • Verkställighet av ett biståndsbeslut: att skriva bra hyresavtal
 • Förstahandskontrakt (när socialnämnden äger fastigheten) – andrahandskontrakt (när socialnämnden är förstahandshyresgäst: olika regler)
 • Hyrestiden: avtal på obestämd tid – avtal på bestämd tid – särskilt fokus på avtal på bestämd tid
 • Om uppsägning och förlängning
 • Förverkandegrunder
 • Vad göra om hyresgästen vägrar flytta? Olika scenarier
 • Vad är besittningsskydd? Hur hantera besittningsskyddet?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • "Längtat så mycket efter denna utbildning under alla mina år i socialtjänsten!" Johan Staaf Enhetschef Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Kurs: Social hyresjuridik

Tillfälle: den 17 juni 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Social hyresjuridik

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Kurs: Social hyresjuridik

Tillfälle: den 23 oktober 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Social hyresjuridik

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Social hyresjuridik

Tillfälle: den 12 februari 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Social hyresjuridik

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Social hyresjuridik

Tillfälle: den 26 maj 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Social hyresjuridik

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Social hyresjuridik

Tillfälle: den 17 september 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Social hyresjuridik

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Social hyresjuridik

Tillfälle: den 12 november 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Social hyresjuridik

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024