Kurs – Ekonomiskt bistånd – juridik och handläggning

Att handlägga ärenden i ekonomiskt bistånd innebär att man ska känna till vilka regler som styr verksamheten och vilka bedömningar som ska göras när man tar beslut om att bevilja – eller avslå – ansökningar.

Under kursen går vi igenom regelverket som gäller för ekonomiskt bistånd och den struktur som behövs från att en ansökan kommer in till dess att beslut fattas och får laga kraft. Du får både en systematik, metod och rutiner som underlättar handläggningen och beslutsfattandet. Myndighetsutövningen blir mer rättssäker, dokumentationen underlättas och hanteringen av överklaganden blir smidigare.

Kursen ges i föreläsningsform som till stor del bygger på konkreta problemställningar som är vanliga i er verksamhet, domar och JO-utlåtanden. Frågor samlas ihop efter varje paus för att också komma åt de hinder deltagarna upplever som besvärliga och för att möjliggöra kollegialt lärande.

Kursen riktar sig främst till handläggare inom kommunen som arbetar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Kursen passar dig som är mer erfaren handläggare. Nybörjarkurs finns att tillgå bland våra webbkurser utan kostnad under en kort period – inför denna lite mer fördjupade kurs.

Kursledare

Natalie Glotz

Rådgivare, jurist

Natalie Glotz är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Programpunkter

  • Kommunens ansvar
  • EU-rätten och ekonomiskt bistånd
  • De lagstadgade förutsättningarna för att bevilja ekonomiskt bistånd. Förarbeten och rättspraxis: Tillgodoses på annat sätt, skälig levnadsnivå
  • Handläggning från A till Ö
  • Efter beslutet, överklaganden
  • Bidragsbrott
  • Sekretess, sekretessbrytande bestämmelser och uppgiftsskyldigheter