Webbkurs

Missbruksvård bas

Missbruksvård bas

Om kursen

Det här är en baskurs för dig som jobbar som handläggare inom missbruksvård. Här får du grundläggande kunskap om juridiken inom LVM och övriga lagar som omgärdar handläggningen av missbruksärenden. Kursen tar upp det som du behöver veta för att göra korrekta ansökningar om LVM-vård hos domstol.

Med hjälp av den praktiska vägledningen kan du känna dig säker på att du följer lagstiftningen och att olika beslut fattas av rätt funktioner och personer. Bland annat tar vi upp frågor om individens självbestämmanderätt, bedömning av insats, och var gränsen för kommunens ansvar går. 

I kursen kombinerar vi teori med praktik genom att koppla de olika avsnitten till praxis. Du får också en grundlig genomgång av olika beslutstyper som kan bli aktuella i LVM-​ärenden.


Ett smakprov från webbkursen


Här kan du ta del av första kapitlet i webbkursen för att få en känsla av hur den fungerar.

E-​learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I kursen finns flera fördjupningar där vi reder ut hur lagen tolkas i praktiken. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.


Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.

Programpunkter

 

  • Grundläggande principer
  • Kommunens ansvar
  • Rätten till bistånd
  • LVM
  • Beredning av vård
  • Anmälningsskyldighet
  • Vårdens upphörande
  • Handläggning
Gustaf von Essen

Manus och föreläsare

Gustaf von Essen Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Natalie Glotz Stade

Manus och föreläsare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 2 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Missbruksvård bas

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 2 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Missbruksvård bas

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023