Webbkurs

Mutor och jäv för kommunanställda

Mutor och jäv för kommunanställda

Om kursen

Hej och välkommen till webbkursen Mutor och jäv för kommunanställda!

Den här kursen riktar sig till dig som är anställd i en kommun. Som offentligt anställd har du många lagar och regler att förhålla dig till, och reglerna om mutbrott och jäv i kommunallagen är viktiga att ha koll på. Här kommer du att få en grundlig genomgång av vad lagtexten säger och en mängd praktiska exempel från verkliga rättsfall, för att du ska förstå vad som faktiskt gäller.

Kursen består av tre avsnitt. I det första avsnittet går vi igenom de rättsliga grunder som all offentlig verksamhet vilar på, bland annat de viktiga principerna om legalitet samt objektivitet och likabehandling. I det andra avsnittet kommer du att få lära dig om de jävsgrunder som finns i kommunallagen och hur de ska hanteras. Kan du till exempel handlägga ett ärende som involverar en Facebookvän eller någon som bor på samma gata som du? Det tredje avsnittet handlar om brotten givande och tagande av muta, med fokus på tagande av muta. Finns det situationer där det kan vara okej att ta emot en tacksamhetsgåva, eller är det alltid fel? Spelar pengavärdet någon roll? Här kommer du att få svar på dina frågor.

Ett smakprov från webbkursen

Här kan du ta del av första kapitlet i webbkursen för att få en känsla av hur den fungerar.

Kursen är praktiskt orienterad och går igenom många olika rättsfall och JO-beslut. Allt juridiskt material i kursen finns länkat, så att du kan läsa vidare om du hittar något som är extra intressant för just dig. Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg

Programpunkter

 • Legalitetsprincipen
 • Objektivitets- och likabehandlingsprincipen
 • Jäv enligt kommunallagen
 • Att kliva åt sidan som jävig
 • Tagande av muta
 • Förmån eller otillbörlig förmån
 • Tjänstesamband
 • Nära relationer
 • Givande av muta
Natalie Glotz Stade

Manus och föreläsare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 1-1,5 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Mutor och jäv för kommunanställda

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 1-1,5 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Mutor och jäv för kommunanställda

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023