Anna Giertz

Rådgivare, jurist

Anna Giertz är jurist och tog examen från Uppsala universitet 2001. Hon har suttit ting i en kombination av tingsrätt och förvaltningsrätt. Anna har även arbetat flera år i domstol och på Migrationsverket, först som handläggare och därefter som processförare. Hon har stor erfarenhet av processföring i förvaltningsdomstol. 

2014–2019 har Anna arbetat som jurist på Socialstyrelsens rättsavdelning, främst med socialrätt och även hälso-​ och sjukvårdsjuridik.

På JP Infonet arbetar Anna som juridisk rådgivare inom socialrätt.

Kontakt


E-post: anna.giertz@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 85
Mobil: 070 - 007 90 24

Annas kurser

I den här interaktiva webbkursen får du en grundlig genomgång av LVU.

Manus/Föreläsare: Anna Giertz, Natalie Glotz Stade