Webbkurs

Att bemöta personer med rättshaveristiskt beteende

Att bemöta personer med rättshaveristiskt beteende

Om kursen

Välkommen till webbkursen Att bemöta personer med rättshaveristiskt beteende!

Kontakter med personer med rättshaveristiskt beteende genomsyras ofta av påstridighet och misstänksamhet. De ringer jämt och ständigt, skriver många, långa mejl och kräver möten. Det kan lätt bli ett arbetsmiljöproblem och tar upp mycket tid och energi.

Den här kursen riktar sig till dig som jobbar inom offentlig sektor. Här kommer du att få vägledning, ur juridikens synvinkel, kring vad du kan göra när du möter människor med rättshaveristiskt beteende. De juridiska och administrativa spelregler som finns kan ge dig en god ram för ett lågaffektivt bemötande. Ramen kan också hjälpa dig att inte ta åt dig för mycket och ta med dig stress och oroskänslor hem när du lämnar arbetet. Kursen hjälper dig att känna dig trygg i din roll som tjänsteperson.

Ett smakprov från webbkursen

Här kan du ta del av första kapitlet i webbkursen för att få en känsla av hur den fungerar.

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.

Programpunkter

 • Vilken anda ska råda?
 • Vad säger lagen?
 • Strategier och policy
 • Mejl och telefonsamtal
 • Fysiska möten
 • Tillträde till lokaler
Natalie Glotz Stade

Manus och föreläsare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

1-1,5 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Att bemöta personer med rättshaveristiskt beteende

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

1-1,5 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Att bemöta personer med rättshaveristiskt beteende

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023