Webbkurs

Offentlighet och sekretess i skolan

Offentlighet och sekretess i skolan

Om kursen

Reglerna kring allmänna handlingar och sekretess i skolans värld är ett av de mer komplicerade områdena inom juridiken kring offentlighet och sekretess. Här hjälper vi dig på ett strukturerat sätt att bena ur hur man bör hantera handlingar och uppgifter i skolans värld och hur rättigheter och skyldigheter ser ut på området.

I den här praktiska kursen får du bland annat lära dig vad en handling är och hur inkomna och upprättade handlingar ska hanteras, när de ska registreras, när de får kastas, hur de ska förvaras och om de får lämnas ut eller inte. Du får fördjupad kunskap om de aktuella reglerna i offentlighets- och sekretesslagen och om relevant praxis på området.

Kursen riktar sig till offentliga skolhuvudmän, rektorer, lärare, personal inom elevhälsan och annan skolpersonal inom såväl förskola, grundskola, gymnasium som vuxenutbildning. Även ni inom fristående verksamheter berörs av regelverket och kan ha nytta av kursen.


E-​learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo och när det passar dig. Varje kapitel innehåller texter, filmer och analyser där vi tittar närmare på hur domstolen resonerat i mål om utlämnande och insyn i handlingar. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.


Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor utifrån de moment som kursen gått igenom. När du klarat testet får du ett kursintyg.

Programpunkter

 

 • Offentlighetsprincipen
 • Sekretessbestämmelserna
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Sekretessbrott och felaktig handläggning
Natalie Glotz Stade

Manus och föreläsare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Simon Jernelöv

Manus och föreläsare

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här

Beställ din webbkurs här

ca 1,5 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Offentlighet och sekretess i skolan

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 1,5 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Offentlighet och sekretess i skolan

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • Rådgivning inom skola

  Har du svårigheter med frågor inom skoljuridik som till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt våra jurister hjälpa till!
 • JP RättsfallsnetSkolskjuts

  JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.

Nyheter

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021

En studiecoach bidrog till att fler elever inom vuxenutbildningen fick stöd och kunde klara av studierna.

16 nov 2021

En förkortning av JP Infonets expert Linda Larssons analys om viktiga aspekter vid barnvaccination mot covid-19 i skolan.

20 okt 2021