Kurs

Utbildning för nämndsekreterare

Utbildning för nämndsekreterare

Om kursen

Denna tvådagarskurs ger en överblick av relevant juridik som du som arbetar med nämndadministration måste känna till och kunna tillämpa. Den är framtagen för att hjälpa till att tackla den svåra roll som nämndsekreterare har.

Kursen ger dig en praktiskt hållen introduktion, och till viss del en fördjupning, inom vissa delar av den juridik och de regelverk som styr ditt arbete. Inledningsvis tittar vi på regelverket som styr kommunens organisation, ansvarsfördelningen och samspel mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt andra organ. 

Vi går genom vilka viktiga styrdokument som måste finnas på plats när en nämnd blir till, och hur de ska utformas, till exempel reglementet och delegationsordningen. Därtill hör även regelverket kring återrapportering. Vi går även genom hanteringen av sammanträden från ax till limpa och tar upp ett stort antal praktiska detaljfrågor kring sammanträdena. Vi tittar utöver detta också på de förtroendevaldas skyldigheter och rättigheter och tar upp frågor kring rollfördelningen mellan de förtroendevalda och tjänstepersonerna, liksom vilka sanktioner som kan aktualiseras.

Vi tacklar även de särskilda krav som ställs på ärenden som innebär myndighetsutövning i en kommunal nämnd samt hur de två överklagandemöjligheterna, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning, fungerar. 

Efter avslutad kurs förväntas du som kursdeltagare förstå de juridiska grunderna kring ditt uppdrag som nämndsekreterare med fokus på planering, genomförande och efterarbete av sammanträdandena. Du förväntas även kunna tillämpa gällande rätt och tänka rätt när ett kommunaljuridiskt problem ska lösas.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som är nämndsekreterare, ska jobba som sådan eller har arbetsuppgifter som motsvarar en nämndsekreterares i en kommun, en gemensam nämnd eller ett kommunalförbund.

För deltagare på plats:

För dig som deltar på plats väntar en unik möjlighet att mingla med föreläsaren Natalie Glotz Stade och andra nämndsekreterare efter första dagens föreläsningspass. Ett perfekt tillfälle att bygga värdefulla relationer inför framtiden. Vi bjuder på alkoholfri dryck och lättare tilltugg.

Programpunkter

 • Kommunens organisation och ansvarsfördelning

 • Reglementen, delegationsordningar, förordnanden och andra viktiga styrdokument

 • Att planera, genomföra och efterarbeta ett sammanträde från ax till limpa:
  - Kallelse, föredragningslista
  - Om närvaro, utseende av justerare, ändringar i föredragningslistan m.m.
  - Stängda eller öppna dörrar?
  - Hantering av ledamöters rätt att väcka ärenden i nämnd
  - Jäv
  - Frågor kring överläggning, att ställa proposition, omröstning
  - Om protokollföring
  - Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar
  - Justering, omedelbar justering
  - Rättelser
  - Anslagstavlan

 • De förtroendevalda och de anställda, befogenheter, skyldigheter, rättigheter, juridiskt ansvar

 • De två överklagandespåren: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,7/5)

Omdöme om kursen (4,7)

Baseras på 9 kursdeltagare

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

16/4: 09:00-15:30
17/4: 09:00-15:30
Livesänd Antal platser stacks 6450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Utbildning för nämndsekreterare

Tillfälle: 16-17 april 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Utbildning för nämndsekreterare

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

16/4: 09:00-16:30
17/4: 09:00-15:30
Stockholm Antal platser stacks 6950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Utbildning för nämndsekreterare

Tillfälle: 16-17 april 2024 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Utbildning för nämndsekreterare

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

9/10: 09:00-15:30
10/10: 09:00-15:30
Livesänd Antal platser stacks 6450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Utbildning för nämndsekreterare

Tillfälle: 9-10 oktober 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Utbildning för nämndsekreterare

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

9/10: 09:00-16:30
10/10: 09:00-15:30
Stockholm Antal platser stacks 6950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Utbildning för nämndsekreterare

Tillfälle: 9-10 oktober 2024 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Utbildning för nämndsekreterare

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023