Kurs

Utbildning för nämndsekreterare

Utbildning för nämndsekreterare

Om kursen

Denna tvådagarskurs ger en överblick av relevant juridik som du som arbetar med nämndadministration måste känna till och kunna tillämpa. Den är framtagen för att hjälpa till att tackla den svåra roll som nämndsekreterare har.

Kursen ger dig en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom den juridik och de regelverk som styr ditt arbete. Inledningsvis beskrivs vad en kommun är rent juridiskt och vad en kommun får företa sig, hur den organiseras samt hur ansvar i olika avseenden fördelas. Vi berör även vilka dokument som måste finnas samt hur de bör utformas och hanteras.

I kursen går vi genom de särskilda krav som ställs på ärenden som innebär myndighetsutövning i en kommunal nämnd samt hur de två överklagandemöjligheterna, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning, fungerar. Rollfördelningen mellan de förtroendevalda och tjänstemännen förtydligas, liksom vilka sanktioner som kan aktualiseras i den kommunala verksamheten. Vi behandlar även grundläggande regler om allmänna handlingar och hur sekretessreglerade uppgifter ska hanteras, särskilt i digitala sammanhang. Slutligen behandlar vi även regelverket som styr de kommunala sammanträdena.

Efter avslutad kurs förväntas du som kursdeltagare förstå grunderna och systematiken i de rättsområden som kursen berör. Du förväntas även kunna tillämpa gällande rätt och tänka rätt när ett juridiskt problem ska lösas.

Kursen riktar sig till dig som är nämndsekreterare, ska jobba som sådan eller har arbetsuppgifter som motsvarar en nämndsekreterares i en kommun eller landstingskommun.

Programpunkter • Kommunens kompetens – vad får en kommun befatta sig med?
 • Kommunens organisation och ansvarsfördelning 
 • Reglementen, delegationsordningar, förordnanden och andra viktiga styrdokument
 • Ärenden som innebär myndighetsutövning och andra kommunala ärenden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning
 • Objektivitet och likabehandling enligt regeringsformen och likställighet enligt kommunallagen, om jäv och mutor.
 • Rollfördelning mellan tjänstemän och politiker? Om tjänstefel och andra sanktioner.
 • Allmänna handlingar och sekretess samt personuppgiftsbehandling.
 • Om sammanträdena.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,7/5)

Omdöme om kursen (4,7)

Baseras på 9 kursdeltagare

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Utbildning för nämndsekreterare

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

En arbetsgrupp bestående av åtta representanter har identifierat flera lösningar till digital samarbetsplattform.

30 nov 2021

En propositionssamanfattning om ökat skydd för väljares valhemlighet i vallokalen författad av JP Infonets Maria Bjurholm. 

30 nov 2021

En propositionssammanfattning om föreningsfrihet och terroristorganisationer författad av JP Infonets Sonya Friberg.

30 nov 2021